Bedřich Smetana: Za Skočnou z Českých tanců do středočeských Jabkenic

Ve zdejší myslivně zkomponoval skladatel Bedřich Smetana řadu svých vrcholných děl.

Celý rok můžete putovat Českou republikou po stopách hudby s rádiem Classic Praha.

V Jabkenicích prožil posledních deset let svého života skladatel Bedřich Smetana; právě tady napsal většinu svých nejvýznamnějších děl a dokončil tu i cyklus Má vlast. V myslivně, kde pobýval, sídlí stálá expozice Muzea Bedřicha Smetany. V zrekonstruované Smetanově pracovně je původní nábytek, Smetanův klavír, partitury i ručně psané dopisy. Na domě skladatele připomíná pamětní deska, před budovou stojí socha od Františka Bílka.

Výlety Mozart _02_600x400.width-800.width-800.jpg

Český skladatel Bedřich Smetana (1824–1884) pocházel z poměrně zámožné, do určité míry poněmčené sládkovské rodiny. Hudbě se věnoval od raného mládí, a to zejména hře na klavír a kompozici. Po studiu u Josefa Proksche působil od roku 1847 v Praze jako koncertní klavírista a hudební pedagog. V letech 1856–1861 pobýval jako dirigent a učitel hudby ve švédském Göteborgu. Po návratu do Prahy se zapojil do českého společenského a kulturního života, a to především jako hudební kritik, ale i první kapelník Prozatímního divadla v letech 1866–1874 a zejména jako operní skladatel. V padesáti letech věku zcela ohluchl, ale i po ztrátě sluchu dokázal zkomponovat řadu vrcholných děl.

Svými osmi dokončenými operami různých žánrů položil základ českého repertoáru; největší popularitě se těší komická opera Prodaná nevěsta, která je považována za prototyp české národní opery. Z dalších skladeb jsou nejznámější cyklus symfonických básní Má vlast, Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“, četné klavírní skladby a vokální díla pro pěvecké sbory. Smetana je označován za zakladatele moderní české národní hudby a výrazně ovlivnil následující generace českých skladatelů.

Klavírní cyklus České tance je posledním a zároveň vrcholným klavírním dílem Bedřicha Smetany. Vedle čtyř polek zkomponovaných v roce 1877 v Praze, obsahuje svazek také 10 národních lidových tanců, které vznikly roku 1879 právě v Jabkenicích. Mají poetické názvy Furiant, Slepička, Oves, Medvěd, Cibulička, Dupák, Hulán, Obkročák, Sousedská, Skočná, které reflektují rozmanité typy českých tanců. Podnětem ke vzniku tohoto díla byla Smetanovi pravděpodobně první řada Slovanských tanců Antonína Dvořáka.

Bedřich Smetana. Skočná z Českých tanců

V Jabkenicích Smetana pobýval v jabkenické myslivně, která byla původně sídlem lesního úřadu knížat Thurn-Taxisů a kde od r. 1875 působil zeť Bedřicha Smetany Josef Schwarz, manžel jeho nejstarší dcery Žofie. Smetana tu strávil poslední roky svého života od roku 1875 až do své smrti v roce 1884. Malebné okolí obce a hluboké lesy byly inspirací například pro opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna, smyčcový kvartet Z mého života, či klavírní cykly Sny a České tance.

Čtyři roky po Smetanově smrti, tedy v roce 1888, byla na zdi domu odhalena pamětní deska. V roce 1928 bylo v jeho bývalé pracovně založeno malé muzeum. V roce 1936 koupilo dům Sdružení pro zachování odkazu Bedřicha Smetany. O rok později zde byla ve spolupráci s Muzeem Bedřicha Smetany v Praze zřízena stálá expozice. V roce 1950 přešla správa muzea na pražské Národní muzeum, které tu ve stejném roce otevřelo novou výstavu. Poslední renovace proběhla v letech 1987–1995. Muzeum se znovu otevřelo veřejnosti v roce 2002 a současná kolekce je soustředěna právě především právě na dobu, kterou Smetana strávil v Jabkenicích. Jádrem expozice jsou interiéry Smetanovy pracovny a rodinného salónku zrekonstruované podle dobových svědectví a zařízené zčásti i původním, dochovaným nábytkem ze Smetanovy rodiny. K vidění je například dobový nábytek, klavír, na kterém Smetana skládal, sošky, obrazy, fotografie, partitury, ručně psané dokumenty a dopisy. Před budovou stojí pomník od Františka Bílka. Od r. 2004 je v Památníku nainstalována zrestaurovaná opona jabkenických ochotníků namalovaná v r. 1877 skladatelovou manželkou Betty Smetanovou. Vesnicí a přilehlou oborou vede asi 3 km dlouhá stezka Bedřicha Smetany.

U Smetanova památníku se od roku 1919 každoročně vždy první červnovou neděli konají tradiční hudební slavnosti Smetanovy Jabkenice, které vedle hudebních, pěveckých a tanečních vystoupení zahrnují také komentované prohlídky či filmové projekce.

Obec Jabkenice z větší části leží na území přírodního parku Jabkenicko. První písemná zmínka o obci, pod názvem Jablkynice, pochází z roku 1352, území však bylo osídleno pravděpodobně již kolem roku 1000. Roku 1950 byla obec Jablkynice přejmenována na Jabkenice.

V jižní části návsi stojí Kostel Narození Panny Marie, raně gotická cihlová stavba z přelomu 13. a 14. století, od roku 1958 kulturní památka České republiky. Východně od kostela se nachází zvonice z 15. století, jedna z nejstarších dochovaných zvonic v České republice.

Plánujete letní výlety po České republice a přemýšlíte, kam vyrazit a podle jakého klíče vybrat cíl svého prázdninového putování ?
Co takhle vydat se po památkách a zajímavých lokalitách, které jsou spojeny s hudbou?
Prozkoumejte další výlety za klasikou.

Poslechnout si je můžete i v mobilní aplikaci; ke stažení zde.

Beethoven480x300.jpg

Foto: Profimedia

Podcast