123. sezóna České filharmonie

První sezona SemjonaByčkova

Česká filharmonie pod vedením nového šéfdirigenta SemjonaByčkova dokončí Čajkovského projekt. Pod jeho taktovkou uskuteční velká turné do USA s dvěma koncerty v Carnegie Hall a do Německa, kde poprvé vystoupí v hamburské Elbphilharmonie. Orchestr dále absolvuje rezidenci ve vídeňském Musikvereinu a oslaví sté výročí Československa koncerty v Praze, v Bratislavě a Londýně. K vrcholům pražské sezonybudou patřit koncerty Simona Rattla, Franze Welsera-Mösta, Giovanni Antoniniho a Christopha Eschenbacha stejně jako programy hlavních hostujících dirigentů Jakuba Hrůši a Tomáše Netopila. Mezi sólisty zazáří Pierre-LaurentAimard, Nikolaj Luganskij, Joshua Bell a Frank Peter Zimmermann. V novém abonentním cyklu K se představí projekt Komorního orchestru České filharmonie, nová řada C nabídne koncerty s menším obsazením.Ve světové premiéře uvede Česká filharmonie skladby Jiřího Gemrota a vítěze skladatelské soutěže, českou premiéru budou mít skladby Detleva Glanerta a Esy-PekkySalonena. V následujících letech orchestr objedná čtrnáct nových děl od českých i zahraničních skladatelů.

Postu šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie se na začátku 123. sezony na dalších pět let ujme SemjonByčkov. Na programu Zahajovacího koncertu bude symbolicky Mahlerova Druhá symfonie „Vzkříšení“ s Christiane Karg a Elisabeth Kulman. K národní tradici se Semjon Byčkov přihlásí hned na prvním abonentním koncertu uvedením Dvořákovy Sedmé symfonie, která bude doplněna přelomovým dílem dvacátého stolení, Sinfonií Luciana Beria. V dalších abonentních programech pod taktovkou nového šéfdirigenta zazní Mahlerova a Schubertova Devátá a Čajkovského První a Druhásymfonie. Posledními dvěma symfoniemi a dvěma klavírními koncertyv podání Kirilla Gersteinaorchestr dokončí Čajkovského projekt pro společnost Decca. Na lednových koncertech uvede SemjonByčkov v české premiéře Weites Land od současného německého skladatele Detleva Glanerta.

Větší počet skladeb současných autorů chce Česká filharmonie prováděti v následujících letech. Objedná proto nové kompozice od pěti zahraničních (Detlev Glanert, Thomas Larcher, BryceDessner, Julian Anderson, Thierry Escaich) a devíti českých skladatelů (Jiří Teml, Jiří Gemrot, Pavel Zemek Novák, Martin Smolka, Adam Skoumal, Miloš Orsoň Štědroň, Miroslav Srnka, Petr Wajsar, Slavomír Hořínka).

Vedle SemjonaByčkova nabídne 123. sezona i další světové dirigenty. Simon Rattle uvede Mahlerovu Píseň o zemi s Magdalenou Koženou a Simonem O'Neillem. K orchestru se vrátí oblíbený dirigent Christoph Eschenbach s Brucknerovou Třetí symfonií a Manfred Honecks Mozartovým Requiem. V závěru sezony bude Rudolfinum hostit šéfdirigenta Clevelandského orchestru Franze Welsera-Mösta.

Několik programů připravili pro abonentních cykly A a Bi čeští dirigenti. Nejkrásnější symfonické tance Dvořáka, Janáčka, Brahmse a Borodina nastuduje Petr Altrichter. Hlavní hostující dirigent Jakub Hrůša provede jednak vánoční program se světovou premiérou Vzkříšení světla a naděje Jiřího Gemrota, jednak ryze český program, v němž zaujmou Strážnické slavnosti Viktora Kalabise. Te Deum pod taktovkou Jakuba Hrůši završí nahrávání duchovního díla Antonína Dvořáka.Pod jeho vedením vznikne také poslední audiovizuální nahrávka symfonie Bohuslava Martinů, kterou Česká filharmonie uskuteční v koprodukci s Českou televizí a německou firmou Unitel.

Ani 123. sezona České filharmonie se neobejde bez vynikajících sólistů, z nichž většinu už publikum mohlo v Rudolfinu slyšet. Pierre-Laurent Aimard zahraje Dvořákův klavírní koncert g moll. Českou premiéru Violoncellového koncertu z roku 2016 finského skladatele Esy-PekkySalonena provede norský violoncellista TrulsMørk. K České filharmonii se v Saint-Saënsově Třetím houslovém koncertu vrací Joshua Bell a v Prvním houslovém koncertu Bohuslava Martinů Frank Peter Zimmermann. Stravinského Houslový koncert zahraje Josef Špaček.

Vedle abonentních cyklů A a B je úplnou novinkou řada C, která vznikla rozšířením sobotních odpoledních koncertů o čtvrteční a páteční večer. Jejím cílem je nabídnout programy s menším obsazením, které jsou pro Dvořákovu síň velmi vhodné. V úvodním programu povede Českou filharmonii italský dirigent Giovanni Antonini, který strhujícím způsobem interpretuje barokní a klasická díla s nejlepšími orchestry světa. Manfred Honeck připravil kombinaci Mozartova Requiem a hudby dvacátého století s působivými texty v podání Petra Štěpánka. David RobertsonJiří Vodičkapropojí klasiku s modernou a hlavní hostující dirigent Tomáš Netopil s klavíristou Nikolajem Luganským zvolili vzorový vídeňský večer s díly Haydna, Mozarta a Beethovena.

V novém cyklu K budou po dvou letech příprav uvedeny v život pravidelné koncerty Komorního orchestru České filharmonie. Pod tímto názvem se neskrývá jedno určité těleso, ale projekt, v němž filharmonici zahrají v různých komorních seskupeních. Hru filharmoniků v komornějším počtu prosazoval Jiří Bělohlávek a vnímal ji jako důležitou součást „hygieny“ orchestrálních hráčů. Vzáří Jiří Rožeňs hobojistkou Janou Brožkovou uvede skladby Suka, Martinů, Kabeláče a soudobých britských autorů. V prosinci se posluchači mohou těšit na vánoční program, sestavený specialistou na barokní interpretaci, německým houslistou a dirigentem Reinhardem Goebelem. Harmonie českých filharmoniků pod vedením Ondřeje Vrabce zahraje romantická díla pro dechové nástroje a v závěrečném večeru vystoupí Josef Špaček se španělskou kontrabasistkou UxíouMartínez.

Česká filharmonie zahraje se Semjonem Byčkovem několik koncertů u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky. První z nich se bude konat 3. října 2018 ve Dvořákově síni Rudolfina, další se uskuteční v Bratislavě a v Londýně. Po koncertuv londýnské Duke’sHallbude následovat prvnívelké turné s novým šéfdirigentemdo USA. V jeho průběhu první český orchestr oslaví 28. říjen v Carnegie Hall a zavítá do dalších prestižních sálů, mimo jiné do Kennedyho centra ve Washingtonu, do SymphonyHall v Chicagu a do DaviesHall v San Francisku.V listopadu se Česká filharmonie bude prezentovat třemi rezidenčními koncerty ve vídeňském Musikvereinu a v únoru pojede na významné turné do Německa a Belgie. Poprvé vystoupí jak v nově postavené Elbphilharmonie v Hamburku, tak v Concertgebouwv Bruggách. Dirigent Petr Altrichter doprovodí Českou filharmonii v květnu do Číny a na Tchaj-wan a Tomáš Netopil v červenci do Bad Kissingenu. V České republice bude Česká filharmonie hostem festivalů Dvořákova Praha, Pražské jaro a Smetanova Litomyšl.

Ve 123. sezoně České filharmonie pokračují oblíbené hudební workshopy a koncerty pro školáky i studenty. Pro ty nejmenší je uchystán Malý Orffestr, o něco větší se mohou těšit na Hudební kulinárium nebo na cyklus koncertů Kdo se bojí, nesmí do kapely. V pestré nabídce edukací nechybí programy Alice Nellis s herci Pavlem Liškou, Marthou Issovou a Markem Ebenem. Cyklus koncertů Čtyři kroky do nového světa obrátí pozornost k velkým symfoniím: k Osudové či Novosvětské. V dubnu 2019 završí velký koncert jeden z dlouhodobých hudebně sociálních projektů pro romské děti z Chrudimska a Vysokomýtska .A pokračovat bude i Romano drom, který letos v létě zavítá do Rumunska, a projekt Hudba do škol, který podporuje pedagogy hudební výchovy z celé České republiky.

Bohatý program nabízí i 124. sezonaČeského spolku pro komorní hudbu. Kromě Pavel Haas Quartetu, který je rezidenčním souborem sezony, vystoupí Filharmonický komorní orchestr, barokní Ensemble Inégal, soubor Barocco sempre giovane s klavíristou Ivo Kahánkema další kvartetní a triové ansámbly. Posluchači se mohou těšit i na premiéry skladeb Jaroslava Krčka a Jiřího Temla.

Foto: Česká filharmonie / Petra Hajská

 

Podcast