18. Lípa Musica o revoluci, svobodě, naději a víře

9.9.2019 / Zprávy / Martina Klausová

18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se uskuteční v termínu od 17. září do 26. října s tradičním letním prologem, který proběhne 23. srpna a epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který se bude konat 6. a 7. listopadu v České Lípě. Festival letos nabízí řadu 22 akcí na 15 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v přilehlé části Saska. Uměleckou garanci festivalu v letošním roce přebírá renomovaný houslista a koncertní mistr a partner České filharmonie Josef Špaček, který na tomto postu na následující dva roky střídá světoznámého hornistu Radka Baboráka. 

Již předchozí spolupráce s hornistou a dirigentem Radkem Baborákem ukázala, proč je dobré mít uměleckého garanta. Cílem je oslovit takovou osobnost z uměleckého světa, která významně působí nejen v českém prostředí, ale má významné renomé i na světových pódiích. Proto byl výběr Josefa Špačka naprosto jasnou volbou. Josef má podle mého mínění vše, čím by chtěl být a čím by chtěl disponovat každý houslista. Jeho píle, umělecké zázemí rodiny, pokora a úcta k umění, jeho technická vybavenost a osobní šarm ho řadí mezi nejvýznamnější houslisty své generace vůbec. To vše ho předurčuje k tomu, aby byl významně vnímám i světovou kulturou, a proto je pro náš festival tolik cenné, že se Josef stává naším uměleckým garantem, a to hned na následující dva roky,“ dodává k výběru ředitel festivalu a předseda dramaturgické rady Martin Prokeš.

Dramaturgicky festival zůstává věrný své ideji prohloubení česko-německého kulturního dialogu a prezentaci vybraných interpretů z domova i zahraničí. Nad rámec této ústřední linie festivalové dramaturgie se Lípa Musica v roce 2019 hlásí k ideálům „revoluce, svoboda, naděje a víra“ v kontextu letos připomínaného 30. výročí sametové revoluce a návratu ke svobodě a demokracii. 

Toto téma mě, troufám si říct, provází již od prvního ročníku festivalu. Každým rokem si velmi intenzivně uvědomuji, jak je důležité, že můžeme žít ve svobodě a demokracii. Pro mnohé z nás se to stalo již samozřejmostí. Ano, je to již celkem dlouhá doba 30 let, zdá se již samozřejmé, že máme to, co máme, ale zdání klame. Spousty věcí bychom prostě za režimu nemohli. Jedna z věcí, která by zcela jistě nevznikla, by byl i náš festival...“ doplňuje k tematickému výběru Martin Prokeš.

Hvězdami nadcházejícího ročníku jsou britští King‘s Singers, původem ruský houslista, violista a hráč na violoncello da spalla Sergej Malov, koncertní mistr Berlínských filharmoniků Noah Bendix-Balgley, violoncellista Julian Steckel, Janoska Ensemble nebo Prague Cello Quartet. Unikátní zážitky slibují též programy Purgatio nebo akordeonový recitál mistra hrajícího na knoflíkový akordeon Alexandra Hrusteviče. Velkým počinem je složení souboru Lípa Musica festival sextet, ve kterém jsou zastoupena jména Josefa Špačka, violoncellisty Tomáš Jamníka a především věhlasných zahraničních hvězd v čele s Tobiasem Feldmannem, Máté Szücsem, Julianem Stecklem nebo již zmíněným Sergejem Malovem. Za zmínku rovněž stojí zařazení neotřelého projektu věnujícímu se dialogu barokní a takřka soudobé hudby v podání houslisty Julie Schröder a Lautten Compagney Berlin nebo progresivního představení z oblasti moderního mimického umění v podání Radima Vizváryho, osobnosti evropského formátu. Festival bude v letošním roce akcentovat i hudbu Leoše Janáčka zařazení klavírního recitálu Miroslava Sekery a nastudováním Zápisníku zmizelého v podání Jaroslava Březiny, Elišky Weissové, Martin Kasíka ad. Festival Lípa Musica vychází z kořenů Českolipského festivalu duchovní hudby, a proto je programovou stálicí duchovní a vokální hudba. V pokračování této linie se v letošním roce představí soubor liberecké ZUŠ Severáček, ženský ansámbl Tiburtina, Schola Gregoriana Pragensis či duo Kchun. Počinem v oblasti interpretace české hudby je i zařazení provedení Dvořákových Moravských dvojzpěvů v podání Simony Šaturové a Markéty Cukrové. Festivalová přehlídka se v letošním roce uzavře projektem Janoska Style původem slovenského kvarteta světově populárních a umělecky široce respektovaných umělců Janoska Ensemble.

Záštitu nad 18. ročníkem MHF Lípa Musica převzali J. E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa a Dagmar Havlová, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Festival, který je členem České asociace festivalů, podporuje na sto čtyřicet partnerů z veřejného i soukromého sektoru.

Novinkou pro letošní rok je zavedení českolipského abonmá, které zahrnuje všechny koncerty konané v centru festivalu, a které je díky této nabídce možné navštívit výhodněji. Další novinkou v zájmu co nejvíce zkvalitnit servis poskytovaný návštěvníkům festivalu je zavedení autobusové dopravy do všech lokalit mimo Českou Lípu, nebo moderované rozhovory s vybranými umělci. Vstupenky jsou k dostání online na stránkách festivalu, v českolipské festivalové pokladně a v dalších prodejních místech. Podrobnosti najdete na www.lipamusica.cz.