25. PKF – Prague Philharmonia

12.4.2018 / Zprávy / Marek Šulc

V sezoně 2018–2019 představí PKF – Prague Philharmonia pět koncertních řad: Orchestrální cyklus A (8 koncertů), Komorní cyklus K (10 koncertů), cyklus Krása dneška S (5 koncertů), donátorskou řadu PKF – LOBKOWICZ abonmá (4 koncerty) a Koncerty pro děti v Rudolfinu D/E (8 koncertů).

K tomu nabízí velmi kvalitní portfolio edukačních programů pro školy: koncerty pro děti 4–8 let, které kopírují dětskou řadu D/E, a projekt Orchestr ve 3D pro studenty 10+, který úspěšně odstartoval v únoru 2018 a který obohacuje nabídku edukačních programů v Praze o zcela nový model práce s touto věkovou skupinou. Již nedílnou součástí aktivit PKF je také její Dětský klub Notička pro děti od 3 do 14 let, který v roce 2018 nabídne šest setkání tematicky svázaných s nástrojovými skupinami orchestru.

Z nejzásadnějších změn v programové části zmiňme novou autorskou dvojici Veronika Poldauf Riedlbauchová a Šárka Krejčí, která po deseti letech vystřídá Vladimíra Jopka na pozici scénáristy, hudebního dramaturga a režiséra koncertů pro děti v Rudolfinu. Právě z jeho autorské dílny vzešly populární postavičky skřítků Šímy a Lupi, které budou děti i nadále těmito koncerty provázet.

„Velice si cením, že do jubilejní 25. sezony vstupuje PKF – Prague Philharmonia s takovým elánem a  v tak výborné umělecké kondici. S šéfdirigentem a hudebním ředitelem Emmanuelem Villaumem přišly nejen nové výzvy, ale také nová energie, kterou vnímám jako esenciální pro náš další pozitivní rozvoj. PKF – Prague Philharmonia, jež vyrůstá na pilířích touhy po maximální umělecké kvalitě, dynamice, inovaci a flexibilitě a jež si dokázala za 25 let vybudovat mezinárodní renomé i jako nezávislý subjekt bez stálého zřizovatele, je dle mého názoru jedním z největších kulturních počinů po roce 1989"