Bohuslav Reynek 99+1

1.11.2017 / Zprávy / Marek Šulc

Výjimečný, obsáhlý a chronologicky ucelený soubor více než stovky grafik Bohuslava Reynka bude 9. listopadu v Kolowratském paláci dražit aukční dům Dorotheum. Kolekce s názvem Bohuslav Reynek 99+1 pochází z české soukromé sbírky. Veřejnost i sběratelé se s ní mohou seznámit na právě probíhající výstavě v Galerii České spořitelny v Praze. Některé Reynkovy listy jsou zcela novým objevem, nebyly dosud ani vedeny v soupisu autorova díla.

„Nebývá zvykem, abychom před dražbou pořádali třítýdenní výstavu, ale v případě této výjimečné sbírky jsme přesvědčeni, že si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde o neopakovatelnou příležitost seznámit se s kolekcí, která zachycuje významnou část tvorby jedné z nejpozoruhodnějších postav české moderní grafiky. Pro její instalaci jsme proto zvolili velkorysé prostory Galerie České spořitelny v pražské Rytířské ulici,“ uvádí dr. Mária Gálová, MBA, ředitelka aukčního domu Dorotheum.

Sbírka Bohuslav Reynek 99+1 začala vznikat ještě v době, kdy Reynkovo jméno nebylo moc známé. Její tvůrce byl silně okouzlen osobností autora a choval k jeho dílu velký obdiv. V průběhu desetiletí se tak zrodila mimořádně bohatá a pestrá kolekce Reynkových prací, která svými kvalitami a šíři představuje unikát nejen na trhu s uměním, ale i jako sbírka muzeálního charakteru.

Jak název napovídá, soubor čítá 99 prací na papíře a cyklus Job, zastupující jedničku v názvu. Celkově tedy jde pod kladívko Dorothea 109 Reynkových listů z období 30. - 60. let 20. století. Nejhojněji a nejhodnotněji jsou zastoupena díla z 50. a 60. let, která patří k naprostému vrcholu Reynkovy tvorby.

„Mnohé grafiky jsou v podstatě sběratelskou raritou. Věříme proto, že kolekce Reynkových grafik okouzlí nejen ty, kdo autora znají a obdivují již léta, ale osloví také sběratele, kteří se s jeho tvorbou teprve seznamují. Podobná šance získat takto hodnotnou sbírku se naskytne možná jen jednou za život,“ uzavírá PhDr. Michal Šimek, znalec výtvarného umění aukčního domu Dorotheum. Více na www.dorotheum.cz