Bohuslav Reynek 99+1

Výjimečný, obsáhlý a chronologicky ucelený soubor více než stovky grafik Bohuslava Reynka bude 9. listopadu v Kolowratském paláci dražit aukční dům Dorotheum. Kolekce s názvem Bohuslav Reynek 99+1 pochází z české soukromé sbírky. Veřejnost i sběratelé se s ní mohou seznámit na právě probíhající výstavě v Galerii České spořitelny v Praze. Některé Reynkovy listy jsou zcela novým objevem, nebyly dosud ani vedeny v soupisu autorova díla.

„Nebývá zvykem, abychom před dražbou pořádali třítýdenní výstavu, ale v případě této výjimečné sbírky jsme přesvědčeni, že si zaslouží mimořádnou pozornost. Jde o neopakovatelnou příležitost seznámit se s kolekcí, která zachycuje významnou část tvorby jedné z nejpozoruhodnějších postav české moderní grafiky. Pro její instalaci jsme proto zvolili velkorysé prostory Galerie České spořitelny v pražské Rytířské ulici,“ uvádí dr. Mária Gálová, MBA, ředitelka aukčního domu Dorotheum.

Sbírka Bohuslav Reynek 99+1 začala vznikat ještě v době, kdy Reynkovo jméno nebylo moc známé. Její tvůrce byl silně okouzlen osobností autora a choval k jeho dílu velký obdiv. V průběhu desetiletí se tak zrodila mimořádně bohatá a pestrá kolekce Reynkových prací, která svými kvalitami a šíři představuje unikát nejen na trhu s uměním, ale i jako sbírka muzeálního charakteru.

Jak název napovídá, soubor čítá 99 prací na papíře a cyklus Job, zastupující jedničku v názvu. Celkově tedy jde pod kladívko Dorothea 109 Reynkových listů z období 30. - 60. let 20. století. Nejhojněji a nejhodnotněji jsou zastoupena díla z 50. a 60. let, která patří k naprostému vrcholu Reynkovy tvorby.

„Mnohé grafiky jsou v podstatě sběratelskou raritou. Věříme proto, že kolekce Reynkových grafik okouzlí nejen ty, kdo autora znají a obdivují již léta, ale osloví také sběratele, kteří se s jeho tvorbou teprve seznamují. Podobná šance získat takto hodnotnou sbírku se naskytne možná jen jednou za život,“ uzavírá PhDr. Michal Šimek, znalec výtvarného umění aukčního domu Dorotheum. Více na www.dorotheum.cz


Podcast