Carmina Burana v pražském Rudolfinu

4.4.2018 / Zprávy / Martina Klausová

Ve čtvrtek 10. května v 19:30 se ve Dvořákově síni pražského Rudolfina rozezní jedno z nejpopulárnějších děl 20. století i celé hudební historie - Carmina Burana německého skladatele Carla Orffa.

Carl Orff se narodil do muzikálního prostředí, už v dětství a mládí hrál na klavír, varhany a violoncello, zajímal se ovšem také o botaniku, loutkové divadlo a činohru. V roce 1924 se stal ředitelem prvního vzdělávacího ústavu, který vyučoval podle jeho metody spojené hudební a pohybové výchovy (tzv. Orff Schulwerk) - Guentherovy školy gymnastiky,hudby a tance v Mnichově. Během období nacismu v Německu měl konflikty s touto ideologií a prožíval těžké životní období, ale přesto v této době napsal své nejslavnější dílo – Carmina Burana, a dále dvě scénická ztvárnění pohádek bratří Grimmů - Der Mond a Die Kluge. Od roku 1948 se podílel na tvorbě televizních pořadů pro děti. V roce 1961 založil v Salzburku centrum pro vzdělávání pedagogů, ve kterém učil svoji metodu Orff Schulwerk.

Orffovo monumentální dílo Carmina Burana uchvacuje znalce klasické hudby i laiky už několik desítek let. Ojedinělá kantáta německého skladatele je složena na motivy stejnojmenného souboru středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých aj. básní a písní a patří k mistrovským skladbám novodobé klasické hudby.

Básně a písně pocházejí z 11. - 13. století a sepsány byly kolem roku 1230. Ze středověkého rukopisu, objeveného roku 1803, vybral Orff pouze některé z více než 200 původních textů, které geniálním způsobem zhudebnil. Jedná se o texty potulných středověkých hudebníků a básníků, nalezené údajně v klášteře Buranum. Původní texty jsou psány v různých jazycích: staroněmecky, latinsky, starofrancouzsky a italsky. Celá kantáta se dělí do šesti tematických celků (písně milostné, pijácké, o jaru, štěstěně).

Carmina Burana bývá většinou prováděna koncertně, čas od času se provozuje i jako dílo scénické s baletem. Premiéra se uskutečnila roku 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem, světový věhlas skladba získala po druhé světové válce a stala se nejúspěšnějším dílem soudobého hudebního divadla, které uváděli téměř všichni z velkých dirigentů. Orffova úchvatná hudba z této kantáty je pro svou dramatičnost často používána též jako hudba filmová.

10. května v pražském Rudolfinu zazní Carmina Burana v provedení Kühnova smíšeného sboru, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a trojice skvělých sólistů - Lucie Silkenové, Jaroslava Březiny a Romana Hozy. Provedení bude řídit dirigent Petr Vronský.

Carmina