Cena Antonína Dvořáka 2015

Držitelem letošní Ceny Antonína Dvořáka se stane neúnavný obhájce významu umění a v neposlední řadě též propagátor díla Antonína Dvořáka, fenomenální violoncellista Yo-Yo Ma. Cena je prestižním oceněním osobností, které se svým celoživotním dílem nebo mimořádným uměleckým počinem významnou měrou zasloužily o propagaci a popularizaci české klasické hudby v zahraničí i v České republice. 

O udělení letošní Ceny Antonína Dvořáka rozhodla jednohlasně dvanáctičlenná Rada akademiků složená z významných osobností českého kulturního života i klasické hudby. Vůbec poprvé putuje prestižní ocenění do rukou zahraničního umělce. V loňském roce Cenu Antonína Dvořáka získal Jiří Bělohlávek a převzal ji na slavnostním aktu v newyorské Carnegie Hall. Cenou byli v minulosti dále vyznamenáni Jiří Kylián, Ludmila Dvořáková, Jiří Kout, Ivan Moravec a Josef Suk. 

Slavnostní předání Ceny Antonína Dvořáka se uskuteční v úterý 8. 9. 2015 ve 14.00 hodin v reprezentačních salonech Ministerstva kultury České republiky z rukou ministra kultury Daniela Hermana a filantropa Karla Komárka. 

V Praze vystoupil Yo-Yo Ma poprvé na jaře 1989 v neopakovatelné atmosféře očekávání společenských změn a jeho provedení Dvořákova violoncellového Koncertu h moll s Českou filharmonií pod taktovkou Václava Neumanna bylo nezapomenutelné. V letošním roce s tímto koncertem slavnostně zahájí 8. ročník MHF Dvořákova Praha pod taktovkou Jiřího Bělohlávka, držitele Ceny Antonína Dvořáka 2014.


Podcast