Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové

14.2.2020 / Zprávy / Marek Šulc

V nadcházejících ročnících Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro bude nejúspěšnějšímu účastníkovi dané kategorie udělována nová Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové. Smyslem ceny je podpora mladých umělců, jejich zapojování do koncertního života a zachování odkazu cembalistky prof. Zuzany Růžičkové a jejího manžela, skladatele Viktora Kalabise. Jako první bude oceněn vítěz klarinetové soutěže v květnu 2020.

„To, že bude v rámci Soutěže Pražské jaro připomenut umělecký odkaz této dvojice jedinečných osobností, je pro Pražské jaro velkou ctí a radostí,“ říká ředitel festivalu Roman Bělor. „Vedle řady festivalových provedení děl Viktora Kalabise je třeba připomenout, že se prof. Zuzana Růžičková představila na Pražském jaru v nesčetných uměleckých kreacích a patří tak k historicky nejčastěji vystupujícím protagonistům festivalu. Její zásluhy ovšem tkví rovněž v její aktivní péči o podobu festivalu a zejména jeho soutěž, jejíž moderní podobu spoluvytvářela dlouhou řadu let jako čelná představitelka Stálé soutěžní komise i jako členka a předsedkyně soutěžních porot. Její jméno tak zůstává pro Pražské jaro měřítkem uměleckého mistrovství i lidských hodnot.“

Cena Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové pro nejúspěšnějšího laureáta bude v roce 2020 udělena vítězi klarinetové soutěže. Každoroční cena je v celkové výši 10 000 amerických dolarů, ze kterých dostane laureát 1 500 dolarů, další část do výše 8 500 dolarů bude určena na podporu uvádění děl Viktora Kalabise. O příspěvek z těchto prostředků mohou do vyčerpání zažádat pořadatelé koncertů, kteří na program zařadí aktuálního laureáta ceny a zároveň některé zásadní dílo Viktora Kalabise doporučené Nadačním fondem Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové.

„Jedinečnost ceny spočívá v jejím rozdělení na dvě složky, které jsou zaměřené jak na finanční ocenění samotného laureáta, tak i na podporu jeho umělecké kariéry,“ dodává Aleš Březina, předseda správní rady Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové, jenž cenu udílí společně s Viktor Kalabis and Zuzana Růžičková Foundation Washington. Tu založili američtí přátelé prof. Z. Růžičkové a V. Kalabise, jejichž cílem je propagovat a finančně podporovat hudbu a životní dílo manželů Kalabisových.