Černá čtvrthodinka V+W

Voskovec a Werich v USA

Chystaný projekt pracovního týmu Národního muzea České republiky se chce věnovat mapování činnosti Jana Wericha (1905-1980), Jiřího Voskovce (1905-1981), Jaroslava Ježka (1906-1942) a Adolfa Hoffmeistera (1902-1973) během druhé světové války při pobytu v USA v rozmezí let 1939-1945 se zaměřením na dochované zvukové nahrávky jejich rozhlasových pořadů, které postupně získaly zastřešující název Černé Čtvrthodinky (Black Quaterly Hours). Projekt usiluje o získání prostředků a kapacit pro vytvoření digitální databáze nahrávek, scénářů a jiných dokumentů spojených s americkým působením těchto osobností z prostředí meziválečného Osvobozeného divadla. Zároveň by měly být zdigitalizovány další související archivní fondy a dobové materiály.

Jádrem projektu by měl být výzkum, archivní evidence a ochrana válečných nahrávek, které byly během války odvysílány BBC a Hlasem Ameriky pod záštitou U. S. Office of War Information (Amerického úřadu pro válečné informace). Projekt databáze by měl shromažďovat veškerá dostupná data o jejich válečných nahrávkách na gramodeskách a magnetických pásech. Tyto nahrávky jsou uloženy v různých kulturních institucích v České republice i v USA a oslovujeme proto různé kulturní instituce, organizace i fyzické osoby, které mají tyto nahrávky ve svém vlastnictví nebo držení. Kromě nahrávek je v plánu vytěžit, co nejvíce pramenů a dokumentů spjatých s nahrávkami. Cílem projektu je vytvoření širší sítě zainteresovaných aktérů, která umožní rozkrytí a objevení dalších zvukových nahrávek a archivních dokumentů, a to nejen v českém prostředí, ale i USA. V této souvislosti je třeba probádat např. osobní archiv Jiřího Voskovce na univerzitě v Bostonu.

Foto: Národní muzeum / Nový fonograf

Podcast