Česká filharmonie má nového koncertního mistra

2.9.2015 / Zprávy / Martina Klausová
Od září 2015 došlo v primech České filharmonie k zásadní změně. Po delším hledání se vedení orchestru a umělecká rada rozhodli přijmout na post koncertního mistra mladého houslistu Jiřího Vodičku. Stane se tak vedle stávajícího Josefa Špačka druhým koncertním mistrem a skupina prvních houslí tak bude kompletní.
Konkurz na koncertního mistra vyhlašovala Česká filharmonie celkem dvakrát. První konkurz skončil bez vítěze, ve druhém vytipovala konkurzní komise do závěrečného klání čtyři adepty. V abecedním pořadí to byli Ermir Abeshi, Jan Fišer, Olga Šroubková a Jiří Vodička. 
Při konkurzu na koncertního mistra hlasuje každý hráč orchestru, což odpovídá nejen významu, ale především odpovědnosti, kterou post koncertního mistra přináší. Ve finálovém hlasování se orchestr jasně vyslovil pro Jiřího Vodičku, který nastupuje v září tohoto roku.