České doteky hudby

27.11.2017 / Zprávy / Martina Klausová

Mezinárodní hudební festival České doteky hudby, kromě uvádění již renomovaných a proslulých umělců či orchestrů, klade velký důraz na prezentaci mladé generace interpretů a skladatelů do 35 let. Akcentuje provádění hudby 20. i 21. století v koexistenci s hudbou starších historických období. Prioritní osu reprezentují významné skladby českých autorů v podání českých interpretů. Do jednotlivých ročníků jsou postupně zařazována vystoupení všech předních a skutečně neopomenutelných českých interpretačních umělců. Festival systematicky propojuje umění a cestovní ruch, upozorňuje na historii i architekturu prostor, ve kterých se koná, jako na nedílnou součást prezentace pražské i celonárodní kultury.

Mezi neopomenutelné události letošního ročníku patří připomínka 300 let od narození významného představitele klasicismu, vůdčí osobnosti české hudební emigrace 18. století, Jana Václava Stamice. Reflektováno je rovněž 135. výročí narození světově proslulého rusko-francouzsko-amerického skladatele Igora Stravinského. 27. 12. 2017 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze proběhne koncert, který bude také věnován příležitosti 40. výročí letu do vesmíru československého kosmonauta Vladimíra Remka.

MHF  České doteky hudby je jedním z mála festivalů, který se může těšit záštitě prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana. Nad tímto koncertem rovněž převzal záštitu mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v ČR, jeho Excelence pan Alexandr Zmejevskij. Festival vyvrcholí hned třemi „unikáty“: z Moskvy přijede legendární dirigent Vladimír FedosejevVelkým rozhlasovým symfonickým orchestrem P. I. Čajkovského. V jejich podání vyslechneme nejhranější romantický klavírní koncert světové hudební literatury, Čajkovského b moll se sólistou Janem Simonem a proslulou Žalmovou symfonii Igora Stravinského, na jejímž provedení se bude spolupodílet Pražský filharmonický sbor.

Slavnostní zahajovací koncert zazní v podání německé houslové virtuosky litevského původu Sophia Jaffé, která vystoupí pod taktovkou předního reprezentanta české dirigentské školy Petra Vronského se stále svěžím orchestrem PKF – Prague Philharmonia. Závěrečný koncert festivalu přinese dlouho připravované a očekáváné vystoupení klavírní hvězdy světového formátu Dénese Várjona, který provede Chopinův koncert č. 2.

Milovníci opery si přijdou na své hned u dvou projektů. Prvním je „Gala koncert“ Evy Urbanové v kostele sv. Šimona a Judy, druhým „Milostné operní gala“ tenoristy Aleše Brisceina a mezzosopranistky Barbory Poláškové, nominantky na cenu Thálie. Postupně odcházející silná generace českých autorů narozených ve 20. letech minulého století, reprezentovaná jmény Petr Eben, Luboš Fišer, Zdeněk Lukáš, Otmar Mácha, Svatopluk Havelka či Ilja Hurník, zaznamenala v loňském roce další bolestnou ztrátu – úmrtí brněnského skladatele Jiřího Matyse. Celé této plejádě hudebních tvůrců je v rámci celé existence festivalu věnována zasloužená pozornost – letošní ročník připomene dílo Jiřího Matyse 2. 1. 2018 v podání Sedláčkova kvarteta s hostujícím klavíristou Borisem Kraljevićem.

Vánoce a tradiční koncert na svatého Štěpána bude exponován géniem violoncella Jiřím Bártou a komorním souborem Musica Minore. Boží hod vánoční zpestří Alexander Rašilov poesií F. G. Lorcy a Ch. Morgensterna s Ensemble Martinů. Na dalších koncertech vystoupí např. Wihanovo kvarteto, nebo legenda české trubky Miroslav Kejmar s varhaníkem Alešem Bártou při jejich večeru klasických evergreenů. Literárně-hudební koncert věnovaný dětem je v režii Dismanova rozhlasového dětského souboru, Simony Postlerové a čtení Josefa Čapka, Františka Hrubína či Jana Skácela. 

Crossover sérii uvede v Kongresovém centru v Praze populárního zpěváka Mira Žbirku v projektu Moravské filharmonie Olomouc a Martina Hyblera. Bezesporu dalším z vrcholů festivalu představuje soirée Ivy BittovéJihočeskou filharmonií v Rudolfinu, kde zazní světová premiéra skladby Pavla Fischera.