Collegium 1704 v sezóně 2015/2016

28.5.2015 / Zprávy / Marek Šulc

Během desetiletí existence souboru, které si letos Collegium 1704 připomíná, se podařilo vybudovat dva koncertní cykly – Hudební most Praha – Drážďany a Collegium 1704 v Rudolfinu – a získat početné a nadšené publikum. Se sezónou 2015–16 spojuje Collegium 1704 to nejlepší z obou koncertních cyklů do jednoho a rozšiřuje místo svého působení o unikátní prostor gotického kostela sv. Anny – Pražské křižovatky. Pokračující spolupráci s Českou filharmonií tak doplní partnerství s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Kostel sv. Anny je kulturní křižovatkou v pravém slova smyslu: Díky tomu, že jako jediný z pražských kostelů přečkal bez úhony husitské války a díky citlivé rekonstrukci Evy Jiřičné, mohou dnes návštěvníci obdivovat původní gotické krovy a fresky Mistra Třeboňského oltáře. Další z významných osobností spojených s tímto prostorem je Václav Hájek z Libočan, který je pohřben v kryptě kostela.

Spojení prostředí Rudolfina s charismatickým prostředím Svatoannenského kostela umožňuje představit publiku různorodou škálu programů. I nadále se dramaturgie cyklu vedle uvádění stěženích děl repertoáru 17. a 18. století věnuje i méně známým kapitolám dějin hudby. „Nevěřím v mýtus o spravedlivém sítu času, které má oddělovat zrno od plev a ponechávat pro budoucí generace pouze to kvalitní. Dějiny jsou zapeklitým soukolím, ve kterém mohou být díky změnám dobového vkusu, politických poměrů a společenské poptávky rozemlety na prach celé fascinující kapitoly dějin umění,“ říká ke své motivaci objevování staro-nového Václav Luks. 

Sezóna zahájí dvojím koncertem v kostele sv. Anny – Pražské křižovatce 21. a 22. října, na kterém zazní jedno z nejlíbeznějších barokních děl, Monteverdiho Mariánské nešpory. Již tradičním vyvrcholením cyklu pak budou Vánoční a Velikonoční koncerty v Rudolfinu, zachován zůstává i oblíbený Silvestrovský koncert, který bude letos proveden hned dvakrát, aby byl uspokojen každoroční masivní zájem publika. Na koncertě 15. prosince vystoupí v Händelově kantátě Donna, che in ciel HWV 233 mezzosopranistka světového věhlasu, Ann Hallenberg. Silvestr bude věnován světským kantátám J. S. Bacha a na programu velikonočního koncertu pak velkolepý Händelův Mesiáš. Novinkou nadcházející sezóny pak bude koncertní provedení opery: tradice bude zahájena ikonickým zpracováním Vergiliova dramatu Dido and Aeneas Henryho Purcella.