Dámy a Rytíři české kultury 2018

26.2.2018 / Zprávy / Marek Šulc

Dámami české kultury se v letošním roce staly autorka divadelních her a divadelní teoretička Helena Albertová  a spisovatelka Zora Dvořáková. Rytíři pak biskup a publicista Václav Malý a spisovatel Jáchym Topol.

V obou kategoriích ocenil ministr kultury také osobnosti in memoriam. Dámami české kultury se tak staly herečka popravená nacisty Anna Letenská a herečka odsouzená a uvězněná komunisty Jiřina Štěpničková. Titul Rytíř české kultury byl in memoriam udělen výtvarníkovi, který se účastnil I. II. i III. odboje Otakaru Čílovi, a dále básníku, překladateli a grafikovi Bohuslavu Reynkovi.

Resortní ocenění Dáma, Rytíř, Mecenáš české kultury je udělováno jako výraz uznání umělcům a dalším osobnostem společenského dění, kteří mimo kulturní přínos obohatili společnost také svědectvím svého života coby čestní, stateční a mravní lidé, často navzdory útlaku obou totalit 20. století. Mecenášem umění se pak stává osoba či instituce, která značnou měrou podporuje umělecké projekty i památky. Cenu tvoří kovová medaile s odznakem v etui a diplom. Cena není spojena s finančním ohodnocením.