Devět nových národních kulturních památek

9.7.2015 / Zprávy / Marek Šulc
Do souboru movitých kulturních památek, které by měly být návrhem nařízení vlády prohlášeny národní kulturní památkou, vybralo ministerstvo kultury 9, mimořádně významných.

Žlutický kancionál, jeden z našich nejvýznamnějších renesančních rukopisů v daném oboru a to nejen pro vysokou uměleckou hodnotu iluminací, ale i pro vysoké hodnoty hudební.

Madonu z Veveří, deskový obraz mimořádné umělecké i historické hodnoty, náležející mezi umělecky nejhodnotnější díla gotické malby 14. století v Čechách.

Astronomické hodiny P. Seigeho, kabinetní orloj převora oseckého cisterciáckého kláštera, představují unikátní doklad technického vývoje z období 2. pol. 18. století, spojený s nejmodernějšími poznatky soudobé astronomie.

Soubor dvou renesančních sextantů: Sextant Josta Bürgiho a Sextatnt Erasma Habermela – oba přístroje patří k nejcennějším velkým astrometrickým přístrojům z přelomu 16. a 17. století, které se na světě dochovaly. Jsou dokladem vysoké úrovně vědy a konstrukce přístrojů v rudolfinské Praze, která byla křižovatkou v dějinách astronomie.

Staroboleslavské palladium; reliéf Madony s dítětem vytepaný z tzv. korintské mědi a silně pozlacený. Jeho vznik se datuje do doby od konce 14. do poloviny 15. století. Od 17. století mu byla přisuzována ochranitelská úloha země české. Odtud i název Palladium.

Vyšebrodský cyklus 9 deskových oltářních obrazů s christologickou tématikou, datovaných mezi roky 1345 až 1350. Patří z výtvarného, historického a liturgického hlediska mezi nejhodnotnější památky českého, respektive evropského deskového malířství 14. století.

Oltářní křídla z Roudník; oboustranné deskové malby vysoké umělecké hodnoty z 80. let 15. století ukazují nejstarší monumentální vyobrazení upálení Jana Husa.

Šlikovskou šperkovnici z tepaného stříbra. Je ukázkou prvořadé stříbrnické práce, která dokládá pozoruhodnou tvorbu z let 1680 až 1690. Šperkovnice je doplněna 44 šlikovskými tolary; je důležitým dokladem barokní tvorby evropského významu.