Dlouholetý ředitel festivalu Smetanova Litomyšl Jan Pikna dostal ocenění Artis Bohemiae Amicis

Resortní medailí Artis Bohemiae Amicis ocenil ministr kultury Martin Baxa jeho celoživotní zásluhy v oblasti hudebního organizátorství a fundraisingu a šíření dobrého jména jednoho z nejproslulejších českých festivalů klasické hudby, Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Medaile mu byla udělena v souvislosti s ukončením jeho působení ve funkci ředitele festivalu.

15.jpg

Národní festival Smetanova Litomyšl patří k největším a nejvýznamnějším festivalům klasické hudby v České republice, zároveň se pyšní jednou z nejdelších tradic. Koná se každoročně na přelomu června a července přímo v místě narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany – na litomyšlském zámku. Rozmanitá dramaturgie, zahrnující kromě děl operních také koncerty, oratoria a hudebně-inscenační projekty, každoročně přivádí do hledišť desetitisíce návštěvníků, okouzlených vynikající akustikou zámeckého nádvoří a neopakovatelnou atmosférou celého areálu i města.

4.jpg

Jan Pikna byl ředitelem festivalu od roku 1997, na jeho pořádání a rozvoji se však podílel i dříve, od roku 1994 do 1997 byl vedoucím produkce. „Smetanova Litomyšl byla založena již v roce 1946, ale tehdy ještě bývala víkendovou kulturní akcí regionálního významu. Teprve v devadesátých letech dvacátého století se právě pod vedením Jana Pikny změnila v nejrozsáhlejší mimopražský festival klasické hudby celostátního významu s výrazným mezinárodním přesahem. Rozrostl se délkou trvání, počtem pořadů, ale také se velmi výrazně zvýšila jeho umělecká kvalita a stal se všeobecně známým. Zásluhy pana Pikny o dobré jméno festivalu klasické hudby jsou dlouholeté, nezpochybnitelné a všeobecně známé a já mu za jeho profesní práci děkuji,“ uvedl v gratulační řeči Martin Baxa.

2.jpg

I přes veškerou profesionalitu si Smetanova Litomyšl pod vedením ředitele Jana Pikny zachovala vlídnost a osobní přístup k návštěvníkům, přátelský, až rodinný charakter přinášející radost, odpočinek, pozitivní myšlení. I za to byl Jan Pikna v roce 2008 oceněn Cenou Ď jako „Vzor etiky a národní hrdosti", a v roce 2015 hned dvěma cenami „Manažer roku", a to v kategoriích Služby pro veřejnost a Vynikající manažer malé firmy do 50 zaměstnanců. Jan Pikna je rovněž členem rady Asociace hudebních festivalů České republiky, sdružující nejvýznamnější festivaly klasické hudby.

9.jpg

Zdroj: TZ
Foto (©Tiskové oddělení MK)

Podcast