Dny Bohuslava Martinů

13.11.2017 / Zprávy / Martina Klausová

Již dvacátým třetím rokem pokračuje Nadace Bohuslava Martinů v pořádání svého festivalu Dny Bohuslava Martinů.

Festival zahajují dva listopadové prology. 19. 11. Hudba Hradní Stráže ve Španělském sále Pražského hradu a 26. 11. koncert laureátů soutěže Nadace Bohuslava Martinů 2017 v oborech violoncello a zpěv.
Klíčovým cílem festivalu je uvádění tvorby Bohuslava Martinů. Zahájení festivalu je pravidelně svěřováno některému z předních dětských sborů, s povinností uvést v programu kantátu Otvírání studánek jako symbolu skladatelova návratu domů. Letošní volba padla na Sborové studio Zvoneček.
Na úspěšnou spolupráci z loňských let navazuje koncert Jihočeské filharmonie pod vedením Jana Talicha.
Novinkou letošního ročníku je spolupráce se dvěma mimopražskými tělesy: Filharmonií Hradec Králové a Pardubickou komorní Filharmonií.
Novým spolupořadatelem je Česká filharmonie, jejímž koncertem pod vedením Semjona Byčkova 23. ročník festivalu vyvrcholí.
Letošní ročník je věnovaný památce prof. Václava Riedlbaucha.