Dny soudobé hudby 2018

8.11.2018 / Zprávy / Martina Klausová

Letošní 29. ročník festivalu Dny soudobé hudby přináší šest festivalových koncertů. Ty se uskuteční v Galerii HAMU na Malostranském náměstí v Praze ve dnech 6., 12., 15., 19., 22. a 26. listopadu. Koncert ze skladeb s duchovní tématikou se pak uskuteční 8. listopadu v temperovaném kostele sv. Klimenta v Klimentské ulici v Praze 1. 

Festival pořádá  Společnost českých skladatelů, od roku 1990 jeden ze zakládajících členů Asociace hudebních umělců a vědců. Společnost českých skladatelů je nejpočetnější organizace skladatelů v ČR. Sdružuje žijící autory vážné hudby širokospektrálního tvůrčího zaměření čtyř generací z celé republiky i ze zahraničí. Každým rokem pořádá autorské koncerty svých jubilujících členů a cyklus koncertů ve spolupráci s pražskými i mimopražskými Základními uměleckými školami "Skladatelé dětem - děti skladatelům".

Dramaturgicky ojedinělý festival s celostátní působností Dny soudobé hudby společnost pořádá od roku 1990. Letošních sedm koncertů, na nichž zazní 44 skladeb, z většiny premiér v interpretaci stovky renomovaných umělců čtyř generací, přinese přehled o tvorbě v oblasti komorní vokální a instrumentální hudby za období let 2015-17. Koncert duchovních skladeb je pak pořádán ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu, samostatný koncert 12. listopadu je pak věnován tvorbě členů Západočeského hudebního centra Plzeň v interpretaci západočeskými umělci. Zařazeny jsou skladby autorů z Brna, Olomouce, Ostravy i českých tvůrců působících v zahraničí – ve Velké Británii, SRN, Švýcarsku, USA.

Za více než čtvrtstoletí nepřetržitého konání si festival Dny soudobé hudby vydobyl a udržuje své tradiční a nezastupitelné místo v pražském kulturním životě. Je vyhledávaným koncertním průsečíkem, v němž se setkává obecenstvo věku středního, seniorského i naopak studentského - dochází zde k tolik vítanému a nepříliš častému setkávání lidí všech generací, které spojuje stejný zájem o nově vznikající hudbu různého zaměření.

V České republice není podobná instituce, která by se v uvádění tvorby žijících skladatelů v takovém rozsahu mohla se Společností českých skladatelů vůbec srovnávat. Více než 1700 nových skladeb provedených na festivalu od 90. let 20. století hovoří samo za sebe.