Harfová vlast Jany Bouškové

30.10.2017 / Zprávy / Martina Klausová

O tom, že je Jana Boušková výjimečnou reprezentantkou české klasické hudby doma i v zahraničí, není pochyb. Jako jediná představitelka harfového oboru uspěla na nejprestižnějších harfových soutěží v zahraničí a dnes je velmi žádanou umělkyní vystupující po celém světě.  Současně je i hrdou členkou a reprezentantkou České filharmonie. Jednou z významných akcí podzimní části právě začínající koncertní sezóny Jany Bouškové bude její mimořádné sólové turné s názvem Má vlast. Od 13. do 19. listopadu se Jana Boušková představí na sólových recitálech v šesti krajských městech – v Plzni, Českých Budějovicích, Olomouci, Pardubicích, Brně a Praze. 

Program turné bude ryze český a nabídne částečně ve světové premiéře (první uvedení bylo realizováno letos na MHF Smetanova Litomyšl) provedení prvních tří básní Smetanovy Mé Vlasti v úpravě pro sólovou harfu. Kromě toho zazní i díla A. Dvořáka a J. Suka, která pro harfu rovněž upravila přímo Jana Boušková. Česká hudba má v repertoáru naší přední harfistky zcela výsadní a nezastupitelné místo. V jejím sólovém, komorním i orchestrálním repertoáru najdeme takřka všechna standardní díla pro harfu napříč hudebními dějinami i řadu děl soudobých, která byla v řadě případů zkomponována přímo pro Janu Bouškovou.

"Mojí celoživotní snahou je, aby harfový repertoár byl co možná nejzajímavější a pro publikum vždy poutavý. Českých skladeb z dob obrození má harfa pramálo, pokud v originále vůbec nějaké existují, a s nápadem úprav skladeb Bedřicha Smetany pro harfu přišel již český harfista minulého století, Hanuš Trneček. Jeho Vltava je již dnes běžnou součástí repertoáru harfistů u nás i v zahraničí a často se při jejím uvádění setkávám s reakcí publika, že při mé hře této úpravy slyší najednou úplně celý orchestr. To mě nadchlo a spontánně inspirovalo k úpravě dalších částí symfonické básně Má Vlast ve snaze ještě více ukázat zvukové možnosti harfy...," uvádí Jana Boušková.

Tak se zrodila úprava Šárky a též Vyšehradu, jehož podoba z pera Hanuše Trnečka neodpovídala zcela Smetanově předloze. Úprava děl pro harfu je maximálně věrná klavírnímu partu pouze s přihlédnutím k technickým specifikům harfy.

Věděla jsem, že již existuje úprava Vyšehradu, též od Hanuše Trnečka, avšak nebyla jsem si jistá, co je příčinou skutečnosti, že se nehraje. Nebyla jsem ani příliš přesvědčená o kvalitě této úpravy. Byla to práce nečekaná, ale zajímavá. Uvědomila jsem si tím, že Trneček záměrně hledal východisko z částí, kde se v orchestru nachází chromatické postupy, které na harfu jsou, a hlavně zřejmě v době Trnečka byly, skoro nehratelné. Pokusila jsem se tyto pasáže pro harfu napsat tak, aby posluchač stále vnímal Vyšehrad, jak ho zná z orchestrální verze, a doufám, že se mi to povedlo,“ upřesňuje Boušková.

Polovinu Smetanovy Mé vlasti doplnila Jana Boušková o úpravu Dvořákovy Americké suity pro klavír, kterou premiérovala v Chicagu, a Sukových Letních dojmů.

„Americká Suita Antonína Dvořáka je skladba, kterou jsem vždy nesmírně milovala,“ přiznává Jana Boušková a doplňuje: „Když jsem byla pozvána k účinkování na festivalu v Americe, troufla jsem si převzít klavírní verzi tohoto díla a ve světové premiéře tuto skladbu zařadit na program mého recitálu v Chicagu. Úprav v této skladbě bylo minimálně. Snažila jsem se převážně ponechat klavírní zápis, jen opět bylo nutné některé chromatické postupy harfě a jejím možnostem přizpůsobit. Upřímně lituji, že Dvořák pro sólovou harfu nikdy nic nenapsal, jelikož tato skladba nejen zní na harfu krásně, ale je často napsaná jako by byla našemu nástroji věnována.“

Jana Boušková uvedla části Mé Vlasti Vyšehrad a Šárka v úpravě pro harfu ve světové premiéře na letošní MHF Smetanova Litomyšl, kde se její vystoupení setkalo s pozitivním kritickým ohlasem. Jsem nesmírně šťastná, že mohu všechny tyto skvosty české hudby představit českému publiku v premiéře a věřím, že i poté budou všechny skladby žít dalším koncertním životem a rozezní sály nejen u nás, ale i v zahraničí, uzavírá Jana Boušková. Její koncertní turné se uskuteční ve třetím listopadovém týdnu a vyvrcholí v pražském Rudolfinu. 

Program turné:

13. 11. 2017, 19.30 – Dům hudby, Plzeň
14. 11. 2017, 19.00 – Koncertní sál Otakara Jeremiáše, České Budějovice
15. 11. 2017, 19.00 – Velký sál Reduty, Olomouc
17. 11. 2017, 19.00 – Sukova síň Domu hudby, Pardubice
18. 11. 2017, 19.00 – Sál Milosrdných bratří, Brno 
19. 11. 2017, 19.00 – Sukova síň Rudolfina, Praha 

Jana Boušková Foto: Radek Cihla