Hudba ovlivňuje vnímání chuti vína, tvrdí psychologové

Výzkumníci z Heriot-Wattovy univerzity v Edinburghu zjistili, že efekt hudby je silnější pro červené než pro bílé víno.

Experiment vedl psycholog Adrian C. North, jenž se zabývá aplikovanou psychologií hudby. V rámci studie bylo osloveno 250 náhodně vybraných dospělých účastníků, kteří se právě pohybovali v univerzitním kampusu edinburské Heriot-Wattovy univerzity. Výzkumníci jim nabídli sklenici vína - bílé Chardonnay nebo červený Cabernet Sauvignon - a poté je uvedli do jedné z pěti oddělených místností.

Ve čtyřech z těchto místností hrály čtyři odlišné druhy hudby, v páté bylo pouze ticho. Účastníci dostali instrukci vypít svou sklenici během zhruba pěti minut a nekonverzovat přitom s žádnými dalšími přítomnými. Desetina účastníků, tedy 25 lidí, údajně zvládla dokonce vyzkoušet oba druhy vína v kombinaci se všemi druhy hudebních podkresů. Fermentovaného hroznového nápoje tudíž museli v zájmu vědeckého poznání vypít více než litr.

Výsledky výzkumu ukazují, že hudba vnímání chuti vína skutečně ovlivňuje, přičemž chuť se prý přizpůsobuje charakteru poslouchané hudby. Pokud tedy například zněla v místnosti "tvrdá" muzika, byla i chuť vína vnímána účastníky jako těžší a víno jako silnější, než kdyby jej vychutnávali v tichu. Podobný účinek na chuťový vjem měla i hudba popisovaná jako "elegantní a rafinovaná", "živá a osvěžující" nebo "jemná a uklidňující".

Zajímavé je, že tento efekt byl podle výsledků výzkumu silnější pro červené víno. Jeho chuť se v ústech účastníků pod vlivem hudby měnila více než v případě vína bílého: obzvláště tvrdá a hlasitá hudba prý dokázala způsobit, že chuť vína byla popisována jako těžká a silná až o 60 % více, než když žádná hudba nehrála. Přestože bílé víno bylo vůči působení hudby obecně rezistentnější, energická hudba přesto způsobovala, že bylo popisováno jako "osvěžující" až o 40% více než v tichých podmínkách.

Díky psychologům z Heriot-Wattovy univerzity je tedy už i experimentálně ověřeno, že víno a hudba se spolu skutečně dobře pojí a že vhodně vybraná muzika může významně umocnit someliérský zážitek. Na zdraví.

Foto: Profimedia

Podcast