Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram

Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram představí velké hvězdy 

Příbramský region na jaře opět rozkvete hudbou. Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram letos již po 49. vzdá hold dílu a osobnosti proslulého skladatele. Znovu v Příbrami a na dalších místech regionu zazní jeho skladby v podání vynikajících interpretů, stejně jako další pozoruhodná díla našich i světových autorů. Dvořákova pevná vazba na zdejší kraj, úzké propojení s jeho potomky, nevšední dramaturgie a špičkoví umělci vytvářejí jedinečnou atmosféru a kvalitu příbramského festivalu. Poznamenejte si do kalendáře letošní termín 27. 4. – 25. 5. 2017, protože tato akce rozhodně stojí za pozornost.

Dvanáct koncertů, dvě operní představení pro děti, jedna premiéra hudebně – dramatického pořadu, dvacítka akcí a koncertů v rámci unikátního open air projektu Den s Antonínem Dvořákem přiblíží klasickou hudbu nejen skalním příznivcům, ale také široké veřejnosti.  K popularitě festivalu přispívají i netradiční koncertní prostory. Návštěvníci si užijí atmosféru Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké, kostela sv. Jakuba Staršího, Galerie Fr. Drtikola nebo krásných prostor zámku v Březnici a na Zámku Dobříš. Slavnostní zahájení festivalu proběhne již tradičně v Divadle A. Dvořáka Příbram. Nově pak koncertní tóny zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Třebsku, v sále Domu Natura v Příbrami a zejména pak v krásném prostředí Svaté Hory. 

Hudební nebe plné hvězd
Na co se letos můžete těšit? Své umění představí skuteční mistři oboru – houslový virtuos Pavel Šporcl, hobojista Vilém Veverka v magickém spojení s harfou Kateřiny Englichové, Jindřich Macek a Silvie Mechová v duetu loutny s flétnou, Kristýna Fialová a Petr Nouzovský ve společné harmonii violy s violoncellem a další. Silný zážitek slibují také vystoupení PhilHarmonia Octetu Prague nebo sopranistky Jany Sibera.

Téma lásky je obsahem koncertu mexického kytarového virtuosa Jose Maria Obesa, který vystoupí spolu se španělskou violoncellistkou Patrycii de la Fuente Lorenzo. Špičkový komorní soubor Bennewitzovo kvarteto věnuje svoje vystoupení přátelství a vzájemné podpoře a úctě Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. V ambitech Svaté Hory zazní na celém světě obdivovaný nádherný baryton Thomase Hampsona....

  „Při tvorbě programu jsme se inspirovali Mistrovou osobností, jeho nezpochybnitelnými lidskými přednostmi, charakterem, který otiskl do své tvorby. Možná právě jeho přátelská povaha, pokora a láska k lidem spojené s upřímnou vírou v Boha dodávají hudbě Antonína Dvořáka to, co posluchače i umělce tolik uchvacuje a předává ty nejsilnější prožitky na jevištích, pódiích a v hledištích po celém světě. Koncerty, spojené mottem „Antonín Dvořák: S vírou v Boha a láskou k člověku“, zahrnují na jedné straně díla sakrální, na druhé straně díla inspirovaná láskou v různých podobách,“ říká Albína Houšková, ředitelka HF Antonína Dvořáka.

VYBRÁNO Z PROGRAMU

Benefice pro Rusalku  - 28. 4.
V rámci blízké vazby s rodinou Antonína Dvořáka a s cílem co nejlépe udržovat Mistrův odkaz bude opět součástí festivalu Benefiční koncert pro vilu Rusalka, který se odehraje v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Skvělou zprávou je, že pozvání letos přijal houslový virtuos Václav Hudeček. U příležitost benefičního koncertu bude veřejnosti výjimečně zpřístupněna vila Rusalka za přítomnosti potomků A. Dvořáka. Výtěžek poputuje na konto obnovy vily.

Den s Antonínem Dvořákem – 23. 5.
Open air akce zahrnující cca 20 samostatných koncertů a pořadů pro děti i širokou veřejnost.
Loňská premiéra přilákala stovky nadšených návštěvníků. Také pro rok 2017 je připravena série doprovodných aktivit – koncerty na netradičních místech (nemocnice, obchodní dům, pěší zóna apod.), besedy s umělci, interaktivní pořady ve školkách, základních i středních školách. V rámci tohoto projektu dochází k propojení hudby s dalšími uměleckými obory – výtvarným uměním či tancem. Akce vyvrcholí koncertem Gabriely Vermelho v Domě Natura.
Velmi zajímavou součástí Dne s Antonínem Dvořákem je i projekt Malování v ambitech, při kterém budou přední akademičtí malíři za zvuků hudby A. Dvořáka vytvářet svá díla v prostorách Svaté Hory. Zároveň s nimi budou malovat i děti ze základních škol. 

Podcast