#ICOMPrague2022

26.8.2020 / Zprávy / Martina Klausová

Český výbor ICOM připravuje Generální konferenci ICOM - #ICOMPrague2022.

Česká republika bude v roce 2022 hostit 26. generální konferenci Mezinárodní rady muzeí ICOM a Praha se přesně za dva roky, 20. – 28. v srpna 2022, stane „hlavním městem muzeí světa“.

Mezinárodní rada muzeí ICOM, založená v roce 1946, patří mezi nejvýznamnější profesní organizace na světě. Jejím vrcholným shromážděním je generální konference, která se koná jednou za tři roky a svým významem pro kulturu a kulturní dědictví je srovnatelná s Olympijskými hrami. Účastní se jí ředitelé, vedoucí pracovníci a další odborníci z muzeí a galerií, veřejné správy i soukromého sektoru celého světa. Očekáváme, že do Prahy dorazí okolo 4 500 specialistů z muzeí 120 zemí světa.

Výsledky jednání na generální konferenci nastaví směry rozvoje oboru v teoretické i praktické rovině. V Praze se za dva roky sejdou největší špičky a přední osobnosti muzejního, vědeckého i společenského života. Společně se budou věnovat důležitým tématům, jako jsou lidská práva, budoucnost muzejnictví, udržitelný rozvoj a ekonomické otázky fungování muzeí, schopnost vyrovnávat se s neočekávanými událostmi jako je pandemie COVID-19. 

Delegátům konference Praha představí muzea a galerie v Praze i v regionech, kam budou směřovat desítky exkurzí. Nejvýznamnější odborníci z muzejních institucí z celého světa budou moci obdivovat naše unikátní sbírkové předměty, jedinečné muzejní budovy, které prošly nebo v současnosti procházejí rekonstrukcemi, nové expozice a výstavy. Tým Českého výboru ICOM, který připravil kandidaturu a nyní pracuje na samotné konferenci, vede paní Martina Lehmannová.