Jakým metrem měřit interpretační umění ?

Po dvojím přesunutí se konečně uskuteční interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů. Hobojisté a fagotisté se utkají 9. října v Praze.

Mezinárodní hudební soutěž Pražského jara není jedinou soutěží, ve které mohou soutěžit mladí hobojisté a fagotisté. Ti totiž dostanou šanci poměřit svůj talent a precizní přípravu při hře na nástroj také tuto sobotu 9. října v Praze v rámci soutěže Českého spolku dvouplátkových nástrojů. Na rozdíl od soutěží sportovních je interpretační umění jen velmi těžko měřitelné a srovnávat výkony mladých talentovaných hudebníků vyžaduje letité zkušenosti v oboru. Proto se poroty soutěží skládají z renomovaných jmen interpretů klasické hudby, v porotě Interpretační soutěže ČSDN zasedne například sólohobojistka České filharmonie Jana Brožková či sólofagotista ČF Ondřej Roskovec.

Obrázek2.png

Foto: Otýlie Suchá Diatková

„Interpretační soutěž Českého spolku dvouplátkových nástrojů byla již kvůli covid-19 dvakrát přesunuta, původně se měla konat v roce 2020. Zákaz shromažďování osob však uskutečnění soutěže neumožnil. V úvahu bylo i to, že se soutěž uskuteční on-line“, říká předsedkyně Českého spolku dvouplátkových nástrojů Kateřina Kmínková, která stojí za organizací soutěže. „Jsme rádi, že se soutěž nakonec uskuteční v klasické podobě, setkání lidí z oboru je vždy velmi přínosné, inspirativní a motivační“, dodává.

Co soutěžnímu výkonu předchází

Příprava na soutěž je několikaměsíční úsilí, kdy hráč musí pracovat na dokonalosti jemné motoriky při ovládání nástroje a postavení nátisku, do toho se věnovat i své fyzické a mentální kondici. A při tom všem rozvíjet hudební vnímání nacvičované skladby a správného hudebního cítění. O výsledcích hudební soutěže rozhodují jemné nuance, které může ovlivnit mnoho faktorů, například vkus interpreta, výrobce nástroje, na který soutěžící hraje, či nervozita soutěžícího.

Hoboje a fagoty mají vlastní spolek

Český spolek dvouplátkových nástrojů, který soutěž pořádá, je uskupení hobojistů a fagotistů, které vzniklo na konci roku 2015 za účelem podpořit v co nejširším možném měřítku aktivity spojené s hrou na hoboj a fagot v českých zemích.

Soutěž pro hobojisty a fagotisty do 26 let věku se uskuteční již po sedmé, dříve se konala v rámci České dvouplátkové akademie v Ratajích nad Sázavou, v roce 2019 byla přesunuta do Prahy.

Obrázek1.png

Foto: Otýlie Suchá Diatková

Úvodní foto: Profimedia

Podcast