Jediný balet L. v. Beethovena v nové premiéře

27.6.2016 / Zprávy / Martina Klausová

Jediný známý balet Ludwiga van Beethovena se dočká po 215 letech dobového scénického provedení. Dílo Die Geschöpfe des Prometheus, op. 43, uvedou Musica Florea a Hartig Ensemble jako balet Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance. Premiéra se koná v kouzelném prostředí Zámeckého divadla ve Valticích 2. 7. 2016 v 19 a v 21 hodin.

Ludwig van Beethoven je širší veřejnosti známý jako autor devíti symfonií a notoricky známých klavírních koncertů a sonát. Z tvorby divadelní se zachovala pouze jediná opera (Fidelio) a jediný balet, který uvidí a uslyší české publikum poprvé v jeho co nejpůvodnější podobě. Orchestr Musica Florea a tanečníci z Hartig Ensemble společně vytvoří podobu baletu tak, aby se co nejvíce přiblížil době svého vzniku – jak už to ostatně dokázali při obnovených premiérách několika oper a baletů.

Hudebního nastudování se ujal dirigent a umělecký vedoucí orchestru Musica Florea Marek Štryncl, choreografie a režie Helena Kazárová, profesorka AMU, která vedle stálých členů souboru Hartig Ensemble – Tance a balety třech staletí přizvala ke spolupráci několik skvělých sólistů. Půjde o obsazení s opravdu mezinárodním zázemím a mnoho diváků možná i překvapí.

Ke genezi nového nastudování baletu choreografka Helena Kazárová říká: „Myšlenka uvést toto dílo ve své obsahově i esteticky co možná nejpůvodnější podobě ve mně zrála již dlouho. Jednou, asi před čtrnácti lety, jsem potkala dirigenta Marka Štryncla před budovou HAMU a ptala jsem se, zda by se Beethoven dal zahrát také dobově. On byl z té myšlenky nadšen. V té době bych si ale netroufla na choreografii tohoto opusu, měla jsem ještě málo zkušeností. Chtěla jsem, aby se toho ujal Pavel Šmok. Vypracovala jsem scénář a sešla se s ním. Pak bohužel již nebylo možné kvůli jeho zdravotnímu stavu náš úmysl dále rozvíjet. Letos tento Mistr z cechu Terpsichory odešel tančit do nebe. Chtěla bych mu náš balet věnovat z velké úcty k jeho umění.

Posluchačům i divákům se naskytne možnost poznat Beethovenovo dílo v novém kontextu. „Baletní hudba Ludwiga van Beethovena se koncertně příliš často neprovádí,“ doplňuje Marek Štryncl, „Každý tuší, že k této hudbě chybí cosi podstatného – taneční složka. Skvělé na této hudbě je to, že tanec pouze "nedoprovází". Její účinnost bude zvětšena použitím dobových výrazových prostředků a také dobových nástrojů. Právě tím bude toto provedení novým.“ O nové pojetí jde i z režijního hlediska. Beethovenův balet byl během 20. století třikrát nastudován i v Národním divadle, ale nikdy ne se snahou obnovit původní libreto a vytvořit historicky poučené dílo. V tom bude nová premiéra unikátem.

Beethovenův „heroicko-alegorický“ a osvícenectvím nabitý balet Die Geschöpfe des Prometheus, Op. 43, je po hudební stránce bezesporu jedním z nejgrandióznějších děl určených pro jevištní taneční zpracování. Premiéra tohoto výjimečného díla se konala 28. března 1801 v Burgtheateru ve Vídni v choreografii Itala Salvatora Viganò, který patřil k neobdivovanějším mužům tehdejší Evropy. Beethoven pracoval s jeho italským libretem, které se dosud nepodařilo objevit a má se tudíž za ztracené. Nastudování vychází z rešerší původních pramenů i odborných beethovenovských studií. Tento balet byl Beethovenovým prvním obsáhlejším dílem pro divadlo a stal se jedním z jeho prvních veřejných úspěchů – v průběhu sezony 1801/1802 byl uveden téměř třicetkrát, což byl na tehdejší dobu skvělý úspěch. Jak si povede premiéra v historicky poučené interpretaci v Česku?