Jiří Bělohlávek obdrží čestný doktorát AMU

18.2.2016 / Zprávy / Marek Šulc

Akademie múzických umění v Praze a věhlasný dirigent Jiří Bělohlávek slaví 70 let. Při této příležitosti udělí alma mater svému bývalému studentovi a významnému pedagogovi Jiřímu Bělohlávkovi čestný titul doctor honoris causa. Dne 22. února 2016 udělí Akademie múzických umění v Praze čestnou hodnost doctor honoris causa prof. Jiřímu Bělohlávkovi, který je s Hudební a taneční fakultou AMU dlouhodobě spjat. V letech 1966–1972 zde studoval u profesorů Roberta Brocka, Aloise Klímy, Josefa Veselky a Václava Neumanna. V roce 1995 se na HAMU vrátil jako pedagog a od r. 1997 vedl katedru dirigování. Na HAMU prof. Bělohlávek vychoval řadu mladých dirigentů, kteří mají dnes světovou či evropskou kariéru (např. Jakub Hrůša, Tomáš Netopil či Tomáš Hanus).

„Jednou ze silných stránek AMU je její zakotvení v bohatém kulturním životě metropole, v neustálém dialogu s živým uměním, vytvářeným právě jejími absolventy. Proto také v rámci oslav svých 70. narozenin uděluje AMU čestné doktoráty významným absolventům AMU, kteří v současné době na škole sice přímo pedagogicky nepůsobí, ale svou uměleckou tvorbou pomáhají vytvářet excelentní kulturní prostředí, jehož je AMU nedílnou součástí. 22. února udělí AMU čestný doktorát dirigentu prof. Jiřímu Bělohlávkovi, CBE. Umělecká rada AMU tímto svým rozhodnutím oceňuje nejen jeho vrcholné interpretační mistrovství, ale také fakt, že je umělcem světového jména, charismatickou vůdčí osobností, jež dokáže nadchnout a spojovat a vést ostatní k vynikajícím metám,‟ uvádí rektor AMU doc. Jan Hančil.