Kdo opraví Státní operu Praha ?

Zájem opravit za miliardu Státní operu Praha má sedm uchazečů

Ve čtvrtek 22. července byly v souladu se zákonem rozlepeny obálky uchazečů o veřejnou zakázku rekonstrukce budov Státní opery Praha. Zájem o miliardovou zakázku má sedm uchazečů. Podle mluvčího Národního divadla, pod něž opera spadá, Tomáše Staňka, má oprava trvat 27 měsíců a skončit má v roce 2018. Program příštích dvou sezon bude na náhradních místech.

Nyní běží pětidenní lhůta pro odvolání vůči zadávací dokumentaci. Souběžně budou členové komise vyhodnocovat formální správnost a úplnost nabídek, které budou následně předloženy výběrové komisi. Zakázka byla vypsána letos v únoru, termíny se prodlužovaly kvůli žádostem o dodatečné informace uchazečů dle zákona o veřejných zakázkách.
Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou veřejnou zakázku, musela hodnotící komisi ustanovit vláda. V návrhu ministerstva kultury bylo devět členů a devět náhradníků.
Mezi členy jsou za Národní divadlo ředitel jeho technicko – provozní správy Václav Pelouch, Miroslav Růžička, Jana Dvořáková a Tamara Čuříková, Jakub Masák a Květa Střílková – Honzálková reprezentují architektonickou kancelář Masák & Partner, Daniela Potkányová Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem a Milan Pokorný a Tomáš Urban ministerstvo kultury.

O opravě opery se hovoří už řadu let a cena, kterou za ni má stát zaplatit, postupně rostla. Ministerstvo kultury navyšování zdůvodňuje tím, že předchozí investiční záměry zahrnovaly pouze opravy vybraných technologií a dílčí restaurátorské práce na historické budově. Při přípravě projektové dokumentace se ale prý přišlo na další nedostatky ve stavu obou budov či statice historické budovy. Podle ministerstva je nutná generální rekonstrukce obou budov.
Financování rekonstrukce zajišťuje program Péče o národní kulturní poklad, z nějž se hradí opravy či novostavby sídel několika dalších významných kulturních institucí, například dostavba hostivařského depozitáře pro Národní knihovnu, revitalizace Klementina či rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea.


Podcast