Koleda ze sirotčince a YouTube kanál s hudbou skladatelek

Skladatelek klasické hudby je stále jako šafránu. Britská organizace Flip the Stem spustila nový YouTube kanál, na kterém jsou zajímavá hudební díla ženských autorek umístěna i s notovým zápisem doprovázejícím nahrávku. Tato událost se časově sešla i s novým objevem nejstaršího ženou napsaného anglikánského hymnu: proveden bude 21. prosince na online přenášeném předvánočním koncertě Elyské katedrály.

Pozice žen ve světě klasické hudby ani ve 21. století stále není ideální. Poměr žen a mužů v symfonických orchestrech je v současnosti poměrně vyrovnaný v USA, v Evropě však stále mají hudebníci nad hudebnicemi velkou přesilu. Za dirigentskými pulty stojí žen ještě výraznější menšina: v seznamu nejlepších světových dirigentů z roku 2016 tvořily ženy jen zhruba 3%. Nejhůře ovšem statistiky vypadají pro ženy-skladatelky. Z průzkumu Bostonských symfoniků vyplynulo, že programy předních amerických orchestrů v sezóně 2014/15 sestávaly ze skladeb napsaných ženami jen z necelých dvou procent.

Připomínat a přibližovat veřejnosti díla světových skladatelek se tudíž rozhodla britská organizace Flip the Stem, která si rovněž klade za cíl popularizaci skladatelů patřících mezi etnické menšiny. Zhruba před týdnem organizace spustila svůj YouTube kanál, který se bude postupně rozšiřovat o další a další skladby. Na tomto odkazu máte možnost seznámit se s hudbou autorek a autorů, kteří patřili v historii hudby k marginalizovaným skupinám. Už nyní je na kanálu k poslechu mj. i Elegie pro housle a klavír české skladatelky Vítězslavy Kaprálové, která za svůj krátký život dosáhla hudebních úspěchů doma i ve světě a pro mnohé se stala určitým symbolem ženské emancipace ve světě klasické hudby. Kromě ní kanál nabízí například i hudbu skotské zpěvačky a skladatelky Marjory Kennedy-Frase, Francouzky Hedwige Chrétien, Švédky Laury Netzel a dalších. Množství pozoruhodných, ač pozapomenutých skladeb navíc můžete prozkoumat i ve spojení s notovým zápisem, jehož animaci všechna videa rovněž obsahují.

V této souvislosti je pozoruhodný i jeden letošní hudební objev, navíc spojený s Vánocemi: Rachel Webber, doktorandka studující muzikologii na univerzitě v Yorku, objevila letos v létě vůbec nejstarší hymnus anglikánské církve napsaný ženou. Jedná se o vánoční koledu na text Whilst Shepherds Watch´d Their Flocks by Night, kterou zhruba kolem roku 1785 zkomponovala skladatelka Jane Savage.

Jak uvádí deník The Guardian, otec této skladatelky patřil k přátelům Georga Friedricha Händela; ona sama se věnovala převážně drobnějším skladbám pro zpěv a cembalo, dokud její kompoziční činnost nevzala za své po uzavření manželství.

Jak je možné, že v 18. století mohla žena napsat duchovní skladbu? „Chrámová hudba byla v té době skutečně převážně mužskou záležitostí,“ vysvětluje muzikoložka Rachel Webber. „Chlapci zpívali ve sboru a muži hráli na varhany. Ženy však mohly skládat a zpívat hudbu prováděnou nikoli v chrámech, ale v nemocnicích a jiných charitních zařízeních.“ Právě pro takovou církevní instituci – dívčí sirotčinec v Londýně – Jane Savage svou koledu napsala.

Skladba již vyšla letos tiskem (viz foto) a bude provedena toto pondělí 21. prosince dívčím sborem katedrály v Ely. Adventní koncert bude streamován od 19:00 na YouTube kanálu katedrály.

FOTO: Church Music Society

Podcast