Lednicko Valtický hudební festival

24.9.2018 / Zprávy / Martina Klausová

Již třetí ročník LEDNICKO|VALTICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU 2018 (LVHF 2018) opět obohatí podzimní kulturní a společenské dění na jižní Moravě a okolních regionech. Osm festivalových koncertů letos proběhne v období od 29. září do 13. října, dramaturgicky se váží k výročí rozpadu Rakouska-Uherska – tento milník československých dějin připomenou umělci přizvaní z Maďarska, Rakouska a Slovenska. V kouzelné atmosféře památkových staveb Lednicko-valtického areálu si diváci mohou vychutnat skladby Franze Josefa Haydna, Georga Friedricha Händela či Antonia Vivaldiho v podání souborů Barocco sempre giovane, Musica Florea nebo Janáčkova komorního orchestru. Jako sólisté se představí například Václav Hudeček, Petr Nekoranec, Simona Šaturová a jako speciální host též Josef Somr

Letošní dramaturgie festivalu opět pracuje s osobností Josefa Triebenseeho, kapelníka rodu Lichtenštejnů. Tento skvělý hudebník hrál na druhý hoboj při premiéře Mozartovy Kouzelné flétny, jako kapelník působil u knížete Aloise I. až do rozpuštění kapely v době napoleonských válek. V roce 1816 se stal na třicet let ředitelem Stavovského divadla v Praze. Při tvorbě programu budou pořadatelé festivalu i v dalších ročnících zčásti vycházet z dokumentů uložených ve vídeňských archivech, které vypovídají o hudebním výběru Triebenseeho na dvoře svých pánů. Díky tomu letos po více než dvou staletích znovu na někdejším panství Lichtenštejnů zazní během zahajovacího koncertu 29. září jedna z posledních skladeb Franze Josefa Haydna, moteto „Insanae et vanae curae“, jejíhož provedení se ujme Český filharmonický sbor Brno a orchestr St. Gellért Academy z maďarského Segedínu. Sólové party přednesou hudebníci z univerzity Mozarteum v Salcburku.

Lovecká hudba ovládne 30. září Dianin chrám díky nadějnému dechovému souboru Belfiato Quintet. V Lednici zahrají 3. října též fagotistky Michaela Špačková a Denisa Beňovská. Za doprovodu Janáčkova komorního orchestru na festivalu opět vystoupí houslový virtuos Václav Hudeček, tentokrát po boku violistky Kristíny Fialové. Koncert duchovní hudby ve Velkých Bílovicích ozdobí hostující sólisté Národního divadla v Praze barytonista Svatopluk Sem a sopranistka Doubravka Součková s trumpetistou Markem Zvolánkem. Komorní soubor Musica Florea a herec Josef Somr společně přednesou Haydnovo oratorium Sedm slov vykupitelových na kříži v kostele v Břeclavi-Poštorné, jehož oktogon se stal ústředním obrazovým motivem letošního festivalu.

Závěrečnému gala koncertu bude 13. října dominovat dvojice vyhledávaných sólistů. Sopranistka slovenského původu Simona Šaturová a tenorista Petr Nekoranec v doprovodu souboru Barocco sempre giovane rozezní jízdárnu Státního zámku Valtice výběrem árií z operní a oratorní tvorby Georga Friedricha Händela.

Přidanou hodnotou LVHF 2018 jsou výukové koncerty pro základní školy v provedení Prague Cello Quartet, který vystoupí v rámci festivalu také na zámku Wilfersdorf (Rakousko). Ten je letošním obohacením festivalové přehlídky tradičně umístěné do architektonicky cenných lichtenštejnských objektů.

Program festivalu:

1. koncert | Slavnostní zahájení – sobota 29. září v 19h
Kostel Sv. Jakuba staršího, Státní zámek Lednice
Český filharmonický sbor Brno, dirigent Yoon Kuk Lee (Rakousko- J. Korea)
Sólisté: posluchači Universität Mozarteum Salzburg (Rakousko)
Orchestr: St. Gellert Academy Orchestra Szeged (Maďarsko)
F. J. Haydn: Motet Insanae et vanae curae, W. A. Mozart: Mše c moll KV 427

2. koncert | Lovecká hudba – neděle 30. září v 16h
Dianin chrám – Rendez-vous,
Belfiato Quintet
J. Haydn, W. A. Mozart, F. Schubert

3. koncert | Hudba pro 2 fagoty – středa 3. října v 19h
Rytířský sál, Státní zámek Lednice
Vivaldi Collegium Prague
Denisa Beňovská (fagot) a Michaela Špačková (fagot)
A. Vivaldi, C. Ph. E. Bach, H. Ph. Johnsen, L. Delibes

4. koncert | Violino Václava Hudečka – pátek 5. října v 19h
Jízdárna Lednice, Multifunkční centrum
Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Jakub Černohorský
Václav Hudeček (housle), Kristína Fialová (viola)
G. P. Telemann, J. J. Benda, W. A. Mozart

5. koncert | Duchovní hudba – sobota 6. října v 18h
Kostel Narození Panny Marie, Velké Bílovice
Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Jakub Černohorský
Doubravka Součková (soprán), Svatopluk Sem (baryton), Marek Zvolánek (trubka)
G. F. Händel, W. A. Mozart, A. Dvořák

6. koncert | Sedm slov vykupitelových – neděle 7. října v 18h
Kostel Navštívení Panny Marie, Břeclav-Poštorná
Musica Florea, umělecký vedoucí Marek Štryncl
Mluvené slovo: Josef Somr
F. J. Haydn: Sedm slov vykupitelových na kříži

7. koncert | Čtyři violoncella – středa 10. října v 18h
Zámek Wilfersdorf, Rakousko
Prague Cello Quartet
B. Smetana, A. Dvořák, S. Prokofjev, C. Debussy, A. L. Weber

8. Gala závěrečný koncert | Hommage á Georg Friedrich Händel – sobota 13. října v 19h
Zámecká jízdárna, Státní zámek Valtice
Barocco sempre giovane
Simona Šaturová (soprán), Petr Nekoranec (tenor)
G. F. Händel

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM FESTIVALU (změny vyhrazeny)

Vstupenky na festival lze pořídit přímo na www.lvhf.cz nebo v síti GoOut, či Ticketportal.