Magdalena Kožená podpoří ZUŠ

V pátek 26. 2. se Dvořákova síň Rudolfina stane dějištěm zcela výjimečné události - benefičního galakoncertu ve prospěch nového Magdalenina nadačního projektu zaměřeného na podporu základních uměleckých škol.

Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Možná je bereme jako samozřejmost, ale jsou ve světovém měřítku zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká Magdalena kožená, která se rozhodla osobně podpořit a vyzdvihnout unikátní systém uměleckého vzdělávání, které ZUŠ poskytují. Zve proto ke společnému večeru ty, kteří osobně umění milují a podporují. Ráda by jejich pozornost upřela na oblast nepovinného uměleckého vzdělávání, která poskytuje silné zázemí kulturnosti našeho národa, vychovává talenty a v neposlední řadě též kultivované publikum. Se souborem La Cetra Barokorchester Basel, který pod vedením italského dirigenta, varhaníka, cembalisty a muzikologa Andrei Marcona patří v současné době k naprosté světové interpretační špičce v oboru barokní hudby, Magdalena přichystala atraktivní program: do kontrastu jsou postaveny barokní skladby a skladby současných autorů. Večer bude navíc neobyčejný i po stránce interpretační: režii scénického nastudování programu svěřila Magdalena svému dlouholetému spolupracovníkovi a příteli, režisérovi Ondřeji Havelkovi.

FOTO: Petra Hajská

Podcast