Nadace Bohuslava Martinů medailí ocenila Smetanovo trio a město Polička

Pamětní medaili Nadace Bohuslava Martinů převzalo vedení města Polička za trvalou propagaci díla slavného rodáka a péči o místní pamětihodnosti skladateli věnované. Ocenění získalo také Smetanovo trio, které se významně zasloužilo o provádění komorních skladeb Martinů, a to na koncertních turné u nás a v zahraničí i v mezinárodně oceněných nahrávkách.

Medaile Martinu, foto mesto Policka.JPG

(Medaile Martinů, foto: město Polička)

Nadace B. Martinů si klade za cíl podporovat skladatelův odkaz a uvádění jeho díla. Pamětními medailemi oceňuje již více než čtvrtstoletí význačné osobnosti, jejichž osud byl s Martinů a jeho hudbou výrazně spojený a které se zasloužily o šíření jeho jména. Mezi oceněné patří např. dirigent Rafael Kubelík, klavírista Rudolf Firkušný, cembalistka Zuzana Růžičková nebo muzikolog Jaroslav Mihule, autor skladatelovy biografie. Loni byl oceněn sochař Milan Knobloch, autor skladatelova náhrobku a památníku s nadživotní sochou v Poličce.

Právě město Polička je jedním z letošních oceněných. Nadace mu medaili uděluje za soustavnou propagaci díla skladatele a dlouholetou tvořivou spolupráci. Město podporuje provoz Centra B. Martinů, které spravuje značnou část materiální pozůstalosti skladatele a návštěvníkům přibližuje jeho život např. instalací v rodné světničce ve věži kostela sv. Jakuba. Medaili předal člen správní rady prof. Jiří Hlaváč a ředitel Nadace doc. Irvin Venyš do rukou starosty Jaroslava Martinů. „Děkujeme za ocenění, které Nadace Martinů uděluje velmi vzácně. Těšíme se na další milou budoucí spolupráci,“ vyjádřil se představitel města.

Zleva Irvin Venys, Jaroslav Martin__, Jiri Hlavac, foto m__sto Policka.JPG

(Irvin Venyš, Jaroslav Martinů, Jiří Hlaváč, foto: město Polička)

Pamětní medailí bylo oceněno také Smetanovo trio za vynikající tuzemskou a zahraniční prezentaci díla Bohuslava Martinů při veřejných koncertech a nahrávkách. Přední český komorní soubor se interpretaci díla poličského rodáka věnuje po celou dobu své existence. Klavírista Josef Páleníček, který trio v roce 1934 založil, se s Martinů seznámil v Paříži a až do konce života mu byl blízkým osobním přítelem. Současné obsazení souboru tvoří klavíristův syn, violoncellista Jan Páleníček, klavíristka Jitka Čechová a houslista Jan Talich. Interpretaci skladeb Martinů pro své nástroje se členové věnují i samostatně. Čechová s Páleníčkem společně nahráli Sonáty pro violoncello a klavír nebo Variace na slovenskou lidovou píseň. Jako Smetanovo trio vydali v roce 2016 u Supraphonu kompletní repertoár pro toto obsazení. Tehdy ještě s houslistou Jiřím Vodičkou nahráli všechna tři klavírní tria a proslulé Bergerettes. Nahrávce se dostalo světového úspěchu, získala prestižní BBC Music Magazine Chamber Award 2017, byla tipem Harmonie a nahrávkou týdne Sunday Times.

Zleva Jitka Cechova, Jan Palenicek, Stanislava Strelcova, Irvin Venys, foto Zdenek Chrapek.jpg

(Jitka Čechová, Jan Páleníček, Stanislava Střelcová, Irvin Venyš, foto: Zdenek Chrapek)

Jan Páleníček vzpomíná na své dětství i hudební kariéru s poličským rodákem s úctou a radostí: „Bohuslav Martinů mě provázel již od útlého dětství a opájím se s radostí jeho hudbou dodnes. Jako malý chlapec jsem byl pravidelně obklopen jeho podmanivou hudbou v interpretaci mého otce Josefa Páleníčka, velkého ctitele a propagátora díla Martinů, či při zkouškách Českého tria, ale také ve spolupráci se Sašou Večtomovem, se kterým pravidelně hráli a posléze i natočili celý Martinů komorní repertoár. To se mi stalo osudným. Večtomovův barevný Martinů mě natolik okouzli, že jsem jako dítě zatoužil kráčet v jeho šlépějích. První violoncello mě zakoupil po mém naléhání právě Saša Večtomov a po dosažení potřebné nástrojové erudice jsem se s nadšením pustil do studia Martinů díla ve všech jeho podobách. Po mnoha koncertních provedeních díla Martinů jak v oblasti sólové, tak se Smetanovým triem, jsem se s jistou dávkou ostychu odhodlal natočit na CD jeho sonáty a variace pro violoncello a klavír, ale také celé dílo triové, které bylo posléze k naší nesmírné radosti oceněno cenou BBC Music Magazine Awards jako nejlepší komorní nahrávka v roce 2017. Chápeme dodnes toto ocenění především jako hold geniálnímu dílu skladatele, který se nenechal zlákat všemi novátorskými proudy 20. století a promluvil k publiku naprosto svébytnou sdílnou hudební řečí, vonící českou krajinou a folklórem, ze kterého sám kdysi povstal. Za to jsme mu vděčni a setkání s jeho hudbou je pro nás vždy radostí a potěšením.“

Úvodní foto: Jitka Čechová a Jan Páleníček, foto: Zdenek Chrapek

Podcast