Nastupuje nová skladatelská generace.

28.11.2014 / Zprávy / Martina Klausová


Autorem vítězné skladby soutěže České filharmonie se stal Jan Ryant Dřízal s kompozicí Kuře melancholik. Zároveň získal finanční odměnu sto tisíc korun a jeho dílo zařadí Česká filharmonie do programu svých abonentních koncertů ve sto dvacáté sezoně 2015/2016. 

Zvláštní ohodnocení v podobě Ceny šéfdirigenta České filharmonie Jiřího Bělohlávka získal David Lukáš za skladbu Zrození světla. Cena předsedy poroty byla udělena Slavomíru Hořínkovi za skladbu Kapesní průvodce letem ptáků.

Soutěže se zúčastnilo dvacet devět autorů. Zadáním byla skladba pro symfonický orchestr v délce do patnácti minut, která nesměla být dosud veřejně provedena, a všichni autoři museli být mladší třiceti pěti let. Kompozice se posuzovaly anonymně.