Nedožité padesátiny Petra Lébla

22.4.2015 / Zprávy / Martina Klausová

Institut umění – Divadelní ústav má po celý rok 2015 pro fanoušky divadla a kultury mnoho zajímavých aktivit.

Od 1. dubna probíhá v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře výstava scénografa spjatého s tvorbou Divadla Petra Bezruče v Ostravě a později Činoherního klubu, Otakara Schindlera. Je zde prezentováno na 60 Schindlerových návrhů ze sbírky Divadelního ústavu. Výstava potrvá až do konce května.

V květnu se uskuteční konference věnovaná jedné z nejvýraznějších osobností českého divadla 80. a 90. let 20. století Petru Léblovi (* 16. 5. 1965 –  + 12. 12. 1999) u příležitosti jeho nedožitých 50. narozenin. Konference se zúčastní jak teatrologové, kteří Léblovu tvorbu reflektovali v době jejího trvání (například Jan Císař, Kateřina Ptáčková, Radmila Hrdinová, Vlasta Smoláková, Jan Vedral, Nina Vangeli), tak zástupci mladší generace, která měla možnost poznat Léblovu práci již pouze zprostředkovaně. Konference se koná ve čtvrtek 28. 5. 2015 od 10 hodin v Divadle v Celetné.

Po jejím skončení naváže v Malém sále Institutu umění - Divadelního ústavu komentovaná projekce ukázek z Léblovy divadelní a TV tvorby z jeho amatérského a raného profesionálního období.

Léblovo domovské Divadlo Na zábradlí připomene nedožité výročí večer v neděli 24. 5. 2015.  Za účasti herců a dalších Léblových spolupracovníků s pomocí audio-vizuální koláže zprostředkuje šíři, rozmanitost i složitost Léblovy tvůrčí i lidské osobnosti.

Institut umění – Divadelní ústav připravuje také vydání obrazové publikace: Petr Lébl 50, těžící z bohatého fotografického a obrazového archivu, včetně Léblovy pozůstalosti, jejíž část se v IDU nachází.

Leebl