Nová nahrávka vrcholného díla J. D. Zelenky

3.10.2014 / Zprávy

Collegium Marianum ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon vydalo v září t. r. nové CD s nahrávkou Lamentace proroka Jeremiáše Jana Dismase Zelenky.

Emotivní starozákonní text Nářků, připisovaných proroku Jeremiášovi, se již od středověku stal předlohou  celé řady zhudebnění. Zelenkovo mezi nimi zaujímá významné místo. Jako jedno z prvních vrcholných Zelenkových děl na drážďanském dvoře patří Lamentace společně s pražskými Sepolkry  a Responsorii mezi kompozice určené pro Svatý týden, kterým vrcholí velikonoční příběh Ukřižování a Vzkříšení. Lamentace se provozovaly v rámci temných hodinek zvaných Tenebrae a autorovi se v nich podařilo propojit kontemplativní rovinu se silným dramatickým nábojem. 

Umělecká vedoucí souboru Collegium Marianum Janu Semerádovou k nahrávání tohoto díla říká:
Nahrávání Zelenkových Lamentací mělo neskutečný náboj, vynikající sólisté natolik strhli orchestr, že s nimi hráči dýchali a vyslovovali jako jeden, latina se na několik dní stala naším „úředním“ jazykem a poselství Jeremeiášova textu promlouvalo skrze Zelenkovu hudbu aktuálně a naléhavě, nikoli však žalostně. Možná naopak, jeden z nejpodařenějších Zelenkových opusů inspiroval ke sladkobolné interpretaci, a čím jsme byli blíže k poslední lamentaci, tím více se otevírala brána k radostnému vzkříšení! Samotnému nahrávání však předcházela důkladná příprava, kritické prověřování textů a hudebních variant, podobně jako u našich předešlých nahráve. I když existuje nejedno notové vydání Zelenkových lamentací, na mnoha místech se verze rozcházejí. Občas jsem si nad partiturou „zanaříkala“. Ale to je právě na provádění a nahrávání Zelenkovy hudby to vzrušující…
Upřímně bych si přála, aby z nahrávky byly slyšet nasazení a prožitek, které jsme do každé noty, do každého slova dávali. Na nahrávce se podíleli též tři hudebníci z Drážďan, kteří patří mezi stálé členy souboru, a jsou takovou spojnicí s Drážďany, Zelenkou a všemi českými hudebníky, kteří tam tehdy působili.       

Nahrávka vznikla v Roce české hudby za podpory Ministerstva kultury.