Ocenění pro mecenáše kultury

30.1.2015 / Zprávy / Martina Klausová
Nové ocenění nazvané Mecenáš české kultury bude udílet ministerstvo kultury. Výrazný podíl na rozvoji hodnot ve společnosti úřad odmění cenami zvanými Rytíř nebo Dáma české kultury. Na návrh současného ministra Daniela Hermana to schválila vláda.

Ocenění Mecenáš české kultury se bude udílet lidem i firmám za výraznou zásluhu o podporu české kultury, zejména výtvarného a scénického umění. Ministr Daniel Herman chce zavedením nového ocenění poděkovat těm, kdo podporují umělecké projekty či památky jinak než sponzoři, tedy bez toho, aby za svoji podporu vyžadovali vyvěšení firemního loga. Domnívá se, že společenské uznání mecenášských aktivit by mohlo inspirovat i další lidi k podpoře kultury a umění. „Je to vysloveně v té morální oblasti: medaile, diplom a upřímné poděkování,“popsal ocenění pro mecenáše Herman.
Ocenění Rytíř nebo Dáma české kultury se bude udělovat fyzickým osobám za výrazný podíl na rozvoji duchovních, etických či kulturních hodnot ve společnosti. Obě ceny se mohou udělit i in memoriam. Podle Hermana bude tato cena určena také lidem, kteří pro českou kulturu položili život. „Teď neříkám, že to budou laureáti letošního roku, ale lidé jako Karel Hašler, bratři Čapkové. To jsou typy, které si dovedu představit,“ řekl ministr.
Ocenění se má podle ministerstva udělovat každý rok zpravidla k 27. únoru v rámci mezinárodního projektu Mene Tekel. O laureátech bude rozhodovat ministr kultury na základě doporučení komise, kterou si vytvoří. V jednom roce se bude udělovat nejvýše deset medailí.
Ministerstvo kultury udílí také medaili Artis bohemiae amicis (Přátelé českého umění) za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí.