Omezení provozu Obecního domu

18.2.2019 / Zprávy / Martina Klausová

Obecní dům, a.s. se omlouvá všem partnerům a návštěvníkům za omezení provozu, které bylo nuceno nařídit od dnešního dne, pondělí 18.2.2019, a to prozatím na tři týdny — tedy do 10. 3. 2019. Po tuto dobu bude zcela uzavřena Smetanova síň a zrušeny všechny v ní plánované kulturní aktivity, včetně abonentních koncertů FOK (pro tyto koncerty se ve spolupráci s vedením orchestru pokusí najít náhradní termíny). Jiných prostor Obecního domu se omezení nijak netýká.

Důvodem omezení provozu je to, že se ze stropu Smetanovy síně samovolně uvolnily dva menší kousky štuku. Po konzultaci s odborníky vedení Obecního domu došlo k závěru, že bez bližšího ohledání místa nelze stoprocentně vyloučit uvolnění dalších částí. S ohledem na bezpečnost diváků a posluchačů se proto Obecní dům rozhodl Smetanovu síň dočasně uzavřít. Místo bohužel není ze stropní konstrukce dostupné, proto během středy bude zahájena stavba lešení, aby se odborní pracovníci dokázali k poškození, které je téměř dvacet metrů nad úrovní podlahy, dostat. Teprve poté bude zcela jasný jeho charakter a celková doba, potřebná k opravě.

Výhledově lze předpokládat, že stavba lešení, samotná oprava a následná demontáž lešení zaberou příští tři týdny, potřebná doba však bude upřesněna až poté, kdy se odborníci k poškozenému štuku dostanou.

Vedení Obecního domu chápe, že nastalá situace není příjemná pro pořadatele ani návštěvníky a posluchače, kteří se do Obecního domu v nejbližších dnech chystali. Nicméně bezpečnost a ochrana zdraví je v tomto případě na prvním místě. Celou situaci Obecní dům rovněž průběžně konzultuje s Odborem památkové péče HMP.

O dalším postupu a případných změnách v termínu zpřístupnění Smetanovy síně budeme průběžně informovat.