Pavel Šporcl a Jiří Bárta v roli lektorů

10.8.2015 / Zprávy / Marek Šulc
Ve dnech 24. - 27. srpna 2015 se Pavel Šporcl, Leoš Čepický, violoncellista Jiří Bárta, Tomáš Strašil, violista Karel Untermüller a pěvkyně Christina Mrázková-Kluge stanou lektory čtvrtého ročníku mistrovských hudebních kurzů. Jejich absolventi vystoupí společně s lektory ve čtvrtek 27. srpna v 19:30 na společném koncertě v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Mistrovské kurzy ve hře na housle, na violoncello, na violu a ve zpěvu jsou určeny pro studenty konzervatoří a vysokých škol. Pasivně se však může zúčastnit každý, kdo projeví zájem a chuť naslouchat radám zkušených hráčů.

Účastníci kurzu mají nárok na čtyři výukové lekce pod vedením zkušených lektorů a korepetitorů, ale také na konzultaci s houslařem Janem Špidlenem, organizátorem kurzů, který může svým doporučením či úpravou pomoci vylepšit zvuk studentova nástroje.