Pilotní koncert mládežnického orchestru

16.9.2016 / Zprávy / Marek Šulc

V úterý 27. září se na nádvoří Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře představí orchestr mladých českých hráčů z Orchestrální akademie České filharmonie. Pod taktovkou šéfdirigenta a hudebního ředitele České filharmonie Jiřího Bělohlávka zazní předehra z Rossiniho Lazebníka Sevillského a Symfonie č. 4 „Italská“ Felixe Meldelssohna-Bartholdyho. Sólistou prostřední skladby večera – Dvořákova Houslového koncertu a moll – bude koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček.

„Založení mládežnického orchestru na vysoké profesionální úrovni je dlouhodobým cílem České filharmonie. Profesionální orchestr složený z mladých hudebníků je nejlepší cestou, jak zachovat a účinně rozvíjet českou hudební tradici a udržet krok se světovou orchestrální špičkou. Podobné orchestry existují v Německu i v Polsku, u nás dosud takové těleso chybí. Proto vítáme iniciativu Středočeského kraje na založení profesionálního orchestru, který by uspokojil kulturní potřeby obyvatel kraje. Věříme, že spojením sil Středočeského kraje a České filharmonie by mohl vzniknout vynikající orchestr, který beze zbytku naplní kulturní potřeby místních obyvatel a dokáže zároveň Středočeský kraj skvěle reprezentovat u nás i v zahraničí,“ uvádí generální ředitel České filharmonie David Mareček.

Středočeský kraj projekt mládežnického orchestru zatím v plném rozsahu neschválil. Z tohoto důvodu je koncert v Kutné Hoře nutné chápat jako pilotní. Teprve na jeho základě a po důkladné analýze hudebních potřeb kraje se ukáže, jestli orchestr tvořený mladými hráči bude ustanoven jako stálé těleso pod patronátem České filharmonie nebo v jiné podobě.