Plány hobojisty Viléma Veverky

29.1.2016 / Zprávy / Martina Klausová

HOBOJISTA VILÉM VEVERKA PŘEDSTAVÍ SVÉ NOVÉ ALBUM NA NĚKOLIKA KONCERTECH, VYSTOUPÍ NA PRAŽSKÉM JARU I V RÁMCI DALŠÍCH FESTIVALŮ A PRO DOKUMENT ČESKÉ TELEVIZE SE POKUSÍ O MISTROVSKÝ OPUS

Vilém Veverka vydal loni na podzim u Supraphonu pozoruhodné album barokních hobojových koncertů. Ke spolupráci na této nahrávce přizval špičkové interprety s mezinárodním renomé: Barbaru Marii Willi, Dominika Wollenwebera a soubor Ensemble 18+. Podle hudebních recenzentů Veverka i touto další nahrávkou stvrdil své nezadatelné místo mezi nejrespektovanějšími hobojisty v mezinárodním měřítku.

Vilém Veverka nyní aktuálně album představí v rámci 13. ročníku cyklu koncertů staré hudby „Barbara Maria Willi uvádí…“, jenž se uskuteční v Konventu Milosrdných bratří v Brně již 9. února. Viléma stejně jako na CD doprovodí renomovaný soubor Ensemble 18+. Další koncert na něj čeká 11. března v Berlíně, kam byl pozván dramaturgy do komorního cyklu Konzerthaus orchestru. Vystoupí v rámci provedení klavírních kvintetů Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta. Vilém Veverka bude také hostem abonentní řady Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rudolfinu, kde se 11. dubna uskuteční pražská premiéra Koncertu pro hoboj a orchestr od Elliotta Cartera. 

Vilém Veverka je rovněž jednou z hvězd letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.  Vystoupí 24. května v Kostele sv. Anny – v Pražské křižovatce s mezinárodně úspěšným souborem Ensemble Berlin-Prag. „Toto je skutečně top koncert a svého druhu lahůdková hudební konfrontace; jinými slovy, provedeme skladby jak starých mistrů – Jana Dismase Zelenky, Françoise Couperina, Johanna Sebastiana Bacha, ale i klasiku 20. století –  Karlheinze Stockhausena, Klause Hubera. Je to velká událost a satisfakce zároveň,“ glosuje Vilém Veverka a dodává: „Těší mě, že s Ensemble Berlin-Prag vystoupíme i 30. června na dalším špičkovém českém festivalu Smetanova Litomyšl.“ 

Program, inspirovaný novým albem Viléma Veverky, zvolil Hudební festival Ludwiga van Beethovena v Teplicích, který našeho předního hobojistu pozval i se souborem Ensemble 18+ na 28. května do Jimlína. 

V současnosti dokončuje režisérka Linda Jablonská o Vilému Veverkovi autorský dokument z úspěšného cyklu České televize Můj pokus o mistrovský opus, který by měl být na obrazovky uveden v září. Viléma Veverku zachytí kamera během intenzivní práce na stěžejní skladbě, Suitě Pavla Haase, kterou v roce 2009 rovněž nahrál (album Risonanza) pro Supraphon. 

www.vilemveverka.cz   www.ensemble-berlin-prag.com