Přijďte si s námi zahrát!

18.5.2017 / Zprávy / Marek Šulc

Nadační fond Harmonie již tuto neděli 21. května otevírá druhý ročník svého úspěšného open air koncertu „Přijďte si s námi zahrát“. Na společném koncertu se podílí vynikající pianista Ivo Kahánek, houslista Josef Špaček a patronka celé akce Simona Stašová, kteří spolu s dětským orchestrem, profesionálními i amatérskými muzikanty přivítají všechny z vás, kteří si chcete veřejně zahrát nebo si jednoduše užít příjemné odpoledne pod širým nebem v krásném prostředí Střeleckého ostrova. 

„Rádi bychom vytvořili tradici společného hraní hudebníků profesionálních a amatérských, a v duchu rčení Co Čech to muzikant, rozehráli lidi nejen z Prahy. Kromě netradičního hudebního zážitku, kdy dostanete šanci zahrát si se členy předních symfonických orchestrů, můžete potkat i naše vzácné patrony. Naše pozvání letos přijali klavírní virtuóz Ivo Kahánek, přední český houslista a koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček a v neposlední řadě také herečka Simona Stašová,“ říká zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová. 

Jádrem koncertu bude zhruba šedesátičlenný dětský smyčcový orchestr složený z Orchestru Nadačního fondu Harmonie, k němuž se připojí další dětští hudebníci z orchestrů z tuzemska a profesionální hudebníci. Do veřejného koncertu se však může zapojit kdokoliv z vás bez ohledu na věk, musíte však umět hrát na nějaký hudební nástroj a být schopen zahrát předem určený repertoár. 

„Samotný koncert proběhne od 15 hodin. Kdo se chce však aktivně zúčastnit, musí na Střelecký ostrov dorazit již ve 12,30 hodin, kdy je naplánována generální zkouška. Na programu bude např. Modest Petrovič Musorgskij, Johannes Brahms, Georg Händel, Bedřich Smetana či Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigenty celého koncertu budou Chuhei Iwasaki a Jiří Korynta,“ dodává Milada Cholujová. 

Pořadatelem koncertu je Nadační fond Harmonie, který svou činností přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání. Umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo. Projekt vznikl před 40 lety ve Venezuele a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie Miladě Cholujové v roce 2009.