Přijďte si zahrát na Střelecký ostrov

15.9.2016 / Zprávy / Martina Klausová

Nadační Fond Harmonie připravuje na sobotu 24. září 2016 od 15.00 koncert pod širým nebem v krásném prostředí Střeleckého ostrova.

Tohoto koncertu - společného hraní pro všechny - se může zúčastnit kdokoliv, kdo hraje na hudební nástroj, rád zpívá a zvládne předem určený repertoár.

Nejde jen o ojedinělý koncert, ale zároveň i o pokus založit tradici společného hraní profesionálních a amatérských hudebníků v duchu rčení Co Čech to muzikant.
Hrát bude orchestr NF Harmonie, ale přijít si s ním může zahrát kdokoliv jako jednotlivec. Pozvání přijali i členové předních symfonických orchestrů a zahraje také patron NF Harmonie klavírista Ivo Kahánek.
V den akce se odehraje ve 12:30 generální zkouška, samotný koncert začne v 15:00.
Koncert bude komponovaný: hudební tělesa, sbory, hosté

NF Harmonie přináší do České republiky jedinečný projekt hudebního vzdělávání. Projekt, který umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo.

Projekt vznikl před 40 lety ve Venezuele, nese jméno El Sistema a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích Evropy. Do České republiky se myšlenka sociálně preventivního hudebního vzdělávání dostala díky zakladatelce NF Harmonie, Miladě Cholujové v roce 2009. Od tohoto roku dávají profesionální hudebníci dětem šanci rozvíjet své schopnosti, naučit se pracovat v kolektivu a zažívat při budování orchestru radost z hudby a života. Děti bez ohledu na rodinné či sociální zázemí, školní výsledky či kulturní kořeny zdarma navštěvují až 8 hodin týdně skupinovou výuku na hudební nástroj. Díky přístupu, metodice a filozofii projektu je prokazatelné pozitivní působení na děti zejména ze sociálně vyloučených lokalit. Díky tomuto programu mají děti lepší docházku do školy, školní úspěšnost, lépe se soustředí a mají vyšší sebevědomí. Komunity, do kterých projekt přináší hudbu, řád a disciplínu mnohem lépe spolupracují a jejich přístup k ostatním skupinám občanů je vstřícnější. Intenzivní hudební vzdělávání a veřejné vystupování orchestru zkvalitňuje též vztahy a podporu v rámci rodiny.

Vše, co Nadační fond Harmonie dětem, rodinám, školám, komunitám a lokalitám přináší je zdarma. Několikahodinovou výuku na hudební nástroj vedenou profesionálními hudebníky, hudební nástroje, koncerty a v neposlední řadě zážitky, dovednosti, zkušenosti, přátelství… Hodnoty, které bychom velice rádi přinášeli do dalších míst, dalším dětem, které by v jiném případě běhaly po ulicích a svou nesmírnou energií plýtvaly nesprávným směrem.

Mediálním partnerem projektu je Classic Praha.