Proběhlo první setkání Ateliéru hudební edukace

4.3.2019 / Zprávy / Martina Klausová

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK na podzim vydal zprávu o tom, že zakládá Ateliér hudební edukace. První projekt Ateliéru nese název Hudebka na dotek a vznikl v součinnosti s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Workshopy jsou určeny studentům vysokých škol, kteří studují učitelství hudební výchovy. V sobotu 3. března se první workshop uskutečnil a příští sobotu proběhne i jeho plánované pokračování společně s koncertem Orchestr na dotek pro rodiny s dětmi, který byl přesunut z uzavřené Smetanovy síně do Divadla Hybernia. Další workshopy se budou konat v dubnu.

„Workshop pro studenty Pedagogické fakulty UK se v sobotu nesl ve velmi tvůrčím duchu. Vedla ho předsedkyně České Orffovy společnosti Lenka Pospíšilová. Studenti si během několika hodin vyzkoušeli, jak pracovat s klasickou hudbou tak, aby se stala pro děti předmětem opravdového zájmu, a především radostí. V malém sále kostela sv. Šimona a Judy zněly Orffovy nástroje, hudba Antonia Vivaldiho, zpěv i smích všech zúčastněných. Věříme, že stejně dobrá a kreativní atmosféra bude vždy součástí hodin našich frekventantů, budoucích pedagogů,“ uvedla produkční edukativních pořadů FOK Eva Kolková.

Platforma, která sdružuje ty nejlepší v tomto oboru, má za úkol spolupracovat nejen na tvorbě edukativních pořadů, ale také postupně rozšířit formy a druhy činnosti. Dílny pro studenty učitelství hudební výchovy přirozeně navazují na přípravná dopoledne v rámci aktivit Hudebního klubu FÍK, kde lektorky České Orffovy společnosti pracují s dětmi na dané hudební téma. Nejdříve budou mít studenti možnost sledovat práci s dětmi v dílnách a po drobném představení pro rodiče tuto práci zreflektovat. Následují praktické workshopy zaměřené na kreativní hudební výchovu s důrazem na aktivní poslech, improvizaci a vlastní vytváření hudebních celků.