Smetanovské dny 2018

1.3.2018 / Zprávy / Martina Klausová

Klasická hudba i folklór, symfonické koncerty i komorní hudba, operní árie i písně. Přednášky a výstavy. To vše přinese 38. ročník mezinárodního multioborového festivalu Smetanovské dny, který se koná v Plzni od 1. 3. až do 22.3. 2018.

V letošním roce je ústředním tématem festivalu, jehož cílem je přibližovat a mapovat 19. století z různých úhlů pohledu, motto: Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století. Festival otevírají Plzeňská sympózia, která se konají již ve dnech 22.2. -24. 2., na ně navazuje od března hudební část.

Koncerty se budou konat v Měšťanské besedě, Domě hudby, Pekle, studiu ČRo Plzeň či v prostorách návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje. „K tématům, jež se festivalem prolínají, patří rovněž téma Bedřich Smetana a související odkazy ve vztahu do minulosti i současnosti, vztah k Plzni a Plzeňskému kraji, rok 2018 a významná výročí,“ říká ředitelka festivalu a pořádající Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Festival zahájí v Měšťanské besedě právě plzeňští filharmonikové. Pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera provedou cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast. A Plzeňská filharmonie festival v témže sále i zakončí 22.3., kdy zazní Rachmaninův koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll opět v provedení Plzeňské filharmonie s klavíristou Alexandrem Ghindinem a s Tomášem Braunerem za dirigentským pultem. 

K vynikajícím interpretům, kteří na festivalu vystoupí, patří i houslový virtuos Nikita Boriso-Glebsky, sólista Moskevské filharmonie, který provede 15. 3. s plzeňskými filharmoniky a pod taktovkou Ronalda Zollmana Koncert pro housle a orchestr č. 2 Sergeje Prokofjeva. Zároveň vystoupí společně s klavíristou Stanislavem Gallinem i na komorním koncertě v sále A. Dvořáka v Domě hudby o dva dny dříve, již 13.3. Zde se uskuteční řada stěžejních komorních pořadů festivalu. Již 5. 3. se zde koná písňový recitál Karolíny Janů, který se prostřednictvím hudby pokusí přiblížit publiku prožívání času v životě čtyř různých společenských vrstev prostřednictvím skladeb B. Martinů, L. Janáčka, B. Smetany ale mj. i B. Brittena. Kalliopé Trio Prague zde vystoupí 7. 3. s koncertem sestaveným z děl J. Suka, B. Martinů, E. Blocha a D. Šostakoviče. A v Domě hudby se koná i unikátní komponovaný pořad Shakespeare (nejen) v opeře, připravený přímo pro festival. Zazní na něm v podání Moniky Švábové a Pavla Pavlovského slavné Shakespearovy monology. A v podání členů operního souboru DJKT I. Veberové, R. Sehnoutkové a D. Tolaše v hudebním nastudování a za klavírního doprovodu prof. Ivana Paříka se publikum může těšit na ukázky z významných hudebních děl inspirovaných díly W. Shakespeara, mimo jiné i část nedokončené Smetanovy Violy. A v podání E. Kalčevy také Smetanova klavírní skica Macbeth a čarodějnice. V témže sále se uskuteční i atraktivní koncert barokního souboru Les Foliees Franҫoisess, který bude hrát 21. 3. zejména hudbu G. P. Telemana.

Hned dvakrát rozezní Smetanovské dny také prostory Plzeňského Prazdroje, a to prostřednictvím folklórního souboru Bedrník a koncertem připomínajícím legendu flamenca, kytaristu Paca de Lucíu, na němž vystoupí náš nejlepší flamencový kytarista Morenito de Triana. I jazz přinesou Smetanovské dny, a to díky pořadu Jazz Erroll Garner 6. 3. v Domě hudby.

Součástí festivalu je i představení Divadla J. K. Tyla, a to současné opery Jana Kubičky “Jakub Jan Ryba”, které se koná ve Velkém divadle.

Fanoušci literatury si přijdou na své na akcích konaných v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, a to na přednášce prof. Martina Hilského Shakespeara a hudba či na již tradičním autorském čtení Eugena Brikciuse.

Na své si ve festivalovém programu přijdou nejen dospělí, ale i děti - ty si první festivalovou neděli budou moci užít tvůrčí dílnu s názvem „Já muzikant“ v prostorách Českého rozhlasu Plzeň, nebo se inspirovat svými vrstevníky na přehlídkovém koncertě ZUŠ Bedřicha Smetany v Pekle či prvním sólovým recitálem úspěšné jedenáctileté violoncellistky Petry Meisl v Domě hudby. Festivalový program obohatí rovněž komponované matiné Konzervatoře Plzeň „…co chvíla“ v Domě hudby. Sté výročí narození Miroslava Horníčka připomene ve studiu ČRo Plzeň pořad Plzeňského dětského sboru a Jiřího Hlobila, na němž zazní skladby J. Ježka.

Pořadatelem Smetanovských dnů je již od roku 2013 Plzeňská filharmonie, sympózium pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a Národní galerie v Praze se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni, které připravují i výstavy. 

Smetanovské dny