Státní ceny a Ceny Ministerstva kultury pro rok 2016

25.10.2016 / Zprávy / Marek Šulc
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby byla udělena Janu Koubovi za celoživotní muzikologickou činnost mezinárodního dosahu a významu, již provozoval v souladu se svými následováníhodnými občanskými postoji. 

Státní cena za literaturu pro rok 2016 byla udělena Petru Královi za titul Vlastizrady s přihlédnutím k celoživotnímu dílu. Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2016 byla udělena Pavlu Dominikovi za překlad knihy Vladimira Nabokova Ada aneb Žár s přihlédnutím k dosavadnímu dílu. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Petru Oslzlému za celoživotní autorskou, dramaturgickou i organizační práci v oblasti alternativního a studiového divadla a za jeho podíl na vyprofilování Divadla (Husa) na provázku, souboru, který svým uměleckým přínosem i společenskými postoji patřil ke klíčovým zjevům československé kulturní scény sedmdesátých a osmdesátých let. Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění byla udělena Charlottě Kotíkové za celoživotní teoretickou a kurátorskou práci, propagaci a prezentaci českého umění v zahraničí a stále aktuální podnětné působení na české i mezinárodní scéně současného výtvarného umění.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byla udělena Zdeňce Vydrové za dlouhodobou aktivní a koncepční činnost městské architektky Litomyšle a otevření historického města současné kvalitní architektuře.
Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena režisérům Františku Filipovi a Elmaru Klosovi in memoriam