Státní ceny a Ceny MK ČR pro rok 2015

26.10.2015 / Zprávy / Marek Šulc
Státní ceny jsou udělovány za literaturu a za překladatelské dílo, Ceny Ministerstva kultury pak za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury a za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. 

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby byla udělena Ivaně Loudové za kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé skladatelské generace.

Státní cena za literaturu pro rok 2015 byla udělena Pavlu Šrutovi za dosavadní dílo.

Státní cena za překladatelské dílo pro rok 2015 byla udělena Hanuši Karlachovi za dosavadní dílo.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla byla udělena Jaroslavu Vostrému za celoživotní přínos k rozvoji divadelního umění, metodiky a teorie, zejména s přihlédnutím k působení v Činoherním klubu ve druhé polovině šedesátých let a k pedagogické a vědecké činnosti na pražské Divadelní fakultě Akademie múzických umění.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění byla udělena Ludvíku Hlaváčkovi za dlouhodobé neochvějné občanské postoje, soustředěnou teoretickou a kurátorskou činnost a stále aktuální podnětné působení na české i mezinárodní scéně současného výtvarného umění.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury byla udělena Otakaru Kučovi za celoživotní jedinečné dílo v krajinářské architektuře a citlivou kontextuální kultivaci veřejného prostoru.

Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize byla udělena Miroslavu Ondříčkovi, in memoriam, a Drahomíře Vihanové.