Studie a dokumenty k dějinám divadla

5.1.2016 / Zprávy / Martina Klausová

Kabinet pro studium českého divadla IDU vydává v těchto dnech monografii Vlasty Reittererové Wenzel Scholz (1787-1857), vídeňský komik v Praze. Elektronická kniha je prvním příspěvkem nové publikační řady Studie a dokumenty k dějinám divadla.

Myšlenka vytvoření elektronického prezentačního portálu vznikla z potřeby pohotově zpřístupňovat monografie, obsáhlé informativní studie se soupisovými přílohami, edice pramenů s odbornými komentáři a soupisy historického divadelního repertoáru. Virtuální prostředí poskytuje dostatek prostoru pro zveřejnění psaných i tištěných dokumentů a ikonografických pramenů, včetně bohatého komparačního materiálu. Umožní také předběžně a postupně publikovat části dlouhodobých projektů, které tak budou dříve zpřístupněny uživatelům a k odborné diskusi. Portál je součástí elektronické České divadelní encyklopedie, která právě zahájila zkušební provoz.

Odchovanec rakouské herecké rodiny Wenzel Scholz byl v osmadvaceti letech členem vídeňské dvorní činohry, ale rozhodl se opustit toto postavení a stal se komikem lidových scén. Se svou mohutnou postavou, nehybnou tváří a s úsečným slovním humorem vytvořil v žánru vídeňské frašky originální typ. Měl stálé publikum i v Praze, kde v letech 1831 až 1857 absolvoval 119 vystoupení; pražský repertoár i vývoj kritických názorů ovlivnil víc než leckterý kmenový člen pražského souboru. Monografie Vlasty Reittererové popisuje Scholzův život, přináší přehled jeho pražských hostování a komentář k nim a zabývá se vzestupem a pádem žánru vídeňské frašky na středoevropském jevišti. Je připojen obsáhlý výběr z pražských i vídeňských kritik a z Scholzových hereckých pamětí.