Událost roku

29.1.2015 / Zprávy / Martina Klausová

Po bezmála padesáti letech bude moci široká veřejnost vidět tuto sobotu a neděli 31. 1. a 1. 2. 2015 nejvzácnější knihu v České republice – Kodex vyšehradský.
Tento bohatě iluminovaný a unikátní rukopis, jehož cena se odhaduje na jednu miliardu korun, byl vytvořen nejspíše při příležitosti korunovace prvního českého krále Vratislava I. v roce 1086. Jedná se o nejstarší rukopisnou památku, která se pojí s českým prostředím.

Vystavení budou provázet nejpřísnější bezpečnostní opatření. „V prvé řadě jde o vitrínu, která byla vyrobena na zakázku pro Národní knihovnu a nemá v České republice srovnání. Splňuje nároky na nejpřísnější bezpečnostní a klimatické podmínky,“ prozrazuje Tomáš Böhm, generální ředitel Národní knihovny. V obdobné vitríně je uložen například faraon Tutanchamon. Mezi další bezpečnostní opatření patří například osobní ostraha, která bude jak tzv. uniformovaná, tak v civilním oblečení. Počet strážníků bude v řádu desítek. „Všechny vchody a východy z areálu Klementina budou zabezpečeny tak, aby se v případě ohrožení areál okamžitě uzavřel a případný pachatel nemohl uniknout. Více v otázce bezpečnosti již neprozradíme, abychom nedávali návod, jak opatření obejít. Mohu však s klidným svědomím prohlásit, že jsme nic nepodcenili,“ dodává Böhm.

Kodex je unikátním románským rukopisem. Jedná se o nejstarší rukopisnou památku, kterou okolnost jejího vzniku pojí s českým prostředím. Touto okolností byla korunovace knížete Vratislava II. prvním českým králem dne 15. června 1086. Kodex vyšehradský je proto také někdy nazýván Korunovačním kodexem. Vratislav II. kodex zařadil do svých sbírek na Vyšehradě, kde sídlil, odtud tedy jeho přídomek vyšehradský. Rukopis obsahuje 108 pergamenových listů, přičemž 26 stran je zdobeno obrazy evangelistů, genealogií rodu Kristova, čtyřmi předobrazy ze Starého zákona a christologickým cyklem o 29 výjevech. Na foliu 68r je iniciála „D“ zahajující čtení na den sv. Václava, což dokládá bohemikální charakter této památky.

Dvoudenní výstava představí originál Kodexu vyšehradského i jeho faksimile, kterým bude možné s asistencí listovat.
Výstavu je možno navštívit ve dnech 31. 1. 2015 od 7 – 20 hodin, 1. 2. 2015 7 – 19 hodin.
Vstup zdarma.

kodex1