Umělá inteligence "dokončila" Beethovenovu Desátou

Premiéra díla, jehož spoluautory jsou Ludwig van Beethoven a počítač, se uskuteční 9. října ve skladatelově rodném Bonnu.

Oficiálně poslední symfonií Ludwiga van Beethovena je Symfonie č.9 d moll, "S ódou na radost", jež měla premiéru v roce 1824, tři roky před umělcovou smrtí. Jednalo se ve své době o revoluční a inovativní dílo, které má zaručené místo na koncertních pódiích dodnes. Po ní se autor, sužován zdravotními problémy, věnoval už převážně svým pozdním smyčcovým kvartetům a jeho "Desáté" se svět nikdy nedočkal.

Ví se však, že na ní minimálně začal pracovat. Britský muzikolog a znalec skladatelova díla Barry Cooper objevil údajně přes 250 taktů Beethovenových skic a fragmentů 1. věty plánované symfonie (v tóninách Es dur/c moll), ze kterých se pokusil stylově věrným způsobem úvodní část díla zrekonstruovat. Jeho práce byla provedena i nahrána v roce 1988, na další věty si však již hudební vědec netroufl kvůli nedostatku dochovaného materiálu.

Tým sestávající ze skladatelů, muzikologů a programátorů nicméně v roce 2019 začal pracovat na umělé inteligenci, která by si troufla. Odbornému publiku přehrávali ukázky a zjišťovali, zda bude schopno rozlišit, které hudební fráze napsal sám Beethoven a které počítač. Až když posluchači rozdíl nepoznávali, bylo jim prý jasné, že jsou na správné cestě.

Umělá inteligence poté symfonii "dokončila" během osmnácti měsíců včetně instrumentace. Zvolila, pravda, poněkud netradiční formu - pouhé dvě věty, z nichž každá trvá přes 20 minut - nicméně dvouvětá podoba sonátového cyklu nebyla koneckonců cizí ani samotnému Beethovenovi, jak dokazují například některé z jeho sonát pro klavír.

"Náš tým musel pracovat s celým Beethovenovým dokončeným dílem a poznámkami k němu, abychom dokázali vytvořit něco, co by hypoteticky mohl napsat i on sám," uvedl v článku na webu The Conversation dr. Ahmed Elgammal, vedoucí ústavu informačních technologií na americké Rutgers University, jenž řídil výpočetní stránku projektu. "Museli jsme stroj naučit rozvinout krátkou hudební frázi nebo motiv do rozsáhlejších struktur, jako to dělal Beethoven - to byla obrovská výzva."

Výsledek bude proveden v sobotu 9. října v koncertní síni Telekom Forum v Bonnu. Jak informoval web Classic FM, vstupenky jsou již nyní vyprodány. Ještě tentýž den by měla rovněž být zveřejněna nahrávka. Využívání umělé inteligence v kreativních činnostech bývá často předmětem kontroverzí a Elgammal přiznává, že očekává i kritické reakce. Dodává však, že umělou inteligenci nevnímá jako "náhradu" umělců, nýbrž jako nástroj, s nímž mohou skladatelé dále pracovat a který jim může otevřít nové možnosti.

Foto: Profimedia

Podcast