V Karlových Varech odvolali ředitele, hledá se nový

Bez udání důvodu odvolalo vedení města ředitele Karlovarského symfonického orchestru Petra Polívku. Hudebníci a odborná veřejnost se bouří.

Ani petice iniciovaná členy orchestru a jeho šéfdirigentem Janem Kučerou nezabrala. Na svém jednání 23. února rozhodlo vedení města Karlovy Vary v čele s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou (ANO) o odvolání ředitele této příspěvkové organizace. Oficiální důvod nebyl sdělen ani dotyčnému, ale bezprostředně mu předcházel návrh na snížení prostředků pro těleso, na které Petr Polívka odmítl přistoupit. Spontánně jej následoval šéfdirigent Jan Kučera, který na svou funkci rezignoval. Za vedení orchestru - teď už bývalé - se postavily známé osobnosti v čele s Dagmar Peckovou.

Vize? Není.

Situace Karlovarského symfonického orchestru (mimochodem staršího než Česká nebo Vídeňská filharmonie) podobně jako u jiných regionálních těles není dlouhodobě růžová. Před nástupem Petra Polívky se dokonce spekulovalo o tom, zda jej město nezruší. Byl to právě zkušený manažer Polívka, kdo vnesl do orchestru stabilitu. KSO je nyní ve skvělé kondici, shodují se odborníci i muzikanti. V čele má entuziastického šéfdirigenta a skladatele Jana Kučeru, jehož komunikace s publikem i hráči přivedla do sálu nové abonenty.

"Máme vyprodáno, pořádáme koncerty o děti, dostáváme nadšené ohlasy, orchestr hostuje v zahraničí," shrnuje Kučera. I za pandemie si našli cestu k publiku. "Hráli jsme pro hasiče, zdravotníky, natáčeli jsme videa s hudebními pohádkami, naši muzikanti také hráli lidem pod okny," vyjmenovává dirigent aktivity, které příspěvková organizace města vyvíjela z vlastní iniciativy. Ze strany svého zřizovatele necítí ani podporu, ani vlastně jakoukoli komunikaci. "Paní primátorka nebyla za dobu, co je ve funkci ani jednou na našem koncertě, a to ani tehdy, když jeden z nich navštívila velvyslankyně Indie," podivuje se nad přístupem vedení města dirigent.

Mezi hráči převažuje dojem, že zamýšlené snížení prostředků je cestou cílené likvidace orchestru. Tomu město dosud přispívalo částkou zhruba 35 milionů ročně. Tato částka sotva pokrývá platy hudebníků, které jsou vzhledem k celostátnímu průměru už tak ostudné. Další snížení prostředků by vedlo k propuštění dalších patnácti hráčů. Tím by se ze symfonického tělesa de facto stalo komorní.

"Nejde zdaleka jen o osobu ředitele či dokonce orchestru samotného," píše v prohlášení odvolaný ředitel Polívka. Jde o postavení a rozvoj města i kraje obecně. O jejich budoucnost a kredibilitu, a to nejen z hlediska veřejné diplomacie, z hlediska pohledu ze zahraničí, ale i z hlediska rozvoje kultury a vzdělanosti jejich obyvatel. Město potřebuje dlouhodobou vizi, vizi, překračující období čtyřletého horizontu. Tu nemá a obávám se, že takto ji ani nemá v dohledu."

Nejde o kratochvíli

Postup karlovarského magistrátu je zcela v souladu s dlouhodobým trendem v této zemi. Kultura - a pandemie to jen zvýraznila - je vnímána jako "volnočasová" a tedy zbytná činnost. Její ekonomický potenciál, na který opakovaně upozorňují pořadatelé velkých festivalů, je dlouhodobě ignorován. Ano, "vlastnit" kapelu bylo vždycky drahé, a to i pro bohaté šlechtické a panovnické dvory 17. a 18. století. Tehdy si ale uvědomovali, že nejde o privátní kratochvíli, že jde v první řadě o reprezentaci. Zbývá-li tomuto státu ještě cokoli, čím se může vůči světu důstojně prezentovat, je to kultura a klasická hudba v jejím čele. Alespoň na toto slovo by přece mohla karlovarská radnice slyšet. Golf, hokej, házenou a minerálku má kde kdo. Ale jeden z nejstarších symfonických orchestrů v Evropě asi ne.

Teď tedy město hledá pro orchestr ředitele nového. V podmínkách konkursu není ani slovo o hudbě, dvakrát se tam ale opakuje slovní spojení "komunikační schopnosti". Otázkou je, zda angažmá za stávajících podmínek není pro slušného a zkušeného kulturního manažera kariérní harakiri.

Foto Camerata a www.kso.cz

Podcast