Vyznání v F dur

28.5.2018 / Zprávy / Marek Šulc

Dnes si připomínáme smutné roční výročí úmrtí vnuka skladatele Antonína Dvořáka. Antonín Dvořák III. po sobě zanechal paměti ve formě vyznání. Akademie klasické hudby, pořadatel festivalu Dvořákova Praha, je nyní vydává knižně. Součástí publikace jsou i fotografie z rodinného archivu a kompletní rodokmen rodiny Antonína Dvořáka.

Vnuk Antonína Dvořáka dokončil své paměti 147 dní před smrtí, zvolil si pro ně formu vyznání a tóninu F dur. Je to pastorální tónina Beethovenovy Šesté symfonie nebo Dvořákovy předehry „V přírodě“ či tónina Dvořákova „Amerického kvartetu“, jedné z nejslavnějších komorních skladeb všech dob. Nebyla to samozřejmě náhoda, že si Antonín Dvořák III. zvolil pro své paměti právě titul Vyznání v F dur. Sám o tom napsal: „Byla to jedna z dědečkových skladeb, při kterých jsem si začal uvědomovat, že jsem potomek tak slavného umělce. Skladba ve mně probouzela hrdost, ale také vyvolávala pocit odpovědnosti k jeho odkazu.“

Antonín Dvořák III. sice po svém dědečkovi nezdědil hudební nadání, ale vše nahrazoval podporou těch, kdo se na zachování odkazu podíleli. Stál u zrodu festivalu Dvořákova Praha, byl čestným členem festivalového týmu a účastnil se festivalu od prvního koncertu prvního ročníku. Do rukou festivalového týmu vložil i svůj rukopis. „Jeho smrt bolestně zasáhla minulý ročník festivalu. Dva dny po něm navíc zemřel i šéfdirigent České filharmonie Jiří Bělohlávek. Odešli v nich dva velcí strážci Dvořákova odkazu,“ řekl Robert Kolář, ředitel Akademie klasické hudby. „Oba byli naši přátelé a společně s nimi jsme pečovali o odkaz našeho největšího skladatele. Je to pro nás velký závazek – vytrvat a se ctí pokračovat v započaté práci. I to bylo naším motivem pro vydání pamětí Antonína Dvořáka III.,“ dodal Kolář.

Foto: Petra Hajská / Dvořákova Praha