Zemřel operní režisér Ladislav Štros

21.4.2015 / Zprávy / Marek Šulc

Narodil se 22. 8. 1926 v Husinci u Prahy. Otec byl umělecký řezbář, matka houslistka. Soukromě studoval zpěv u Fernanda Carpiho a Jana Konstantina, hudební teorii u V. P. Mlejnka. Členem Národního divadla byl od roku 1945, kdy nastoupil do operního sboru (I. bas), od roku 1953 působil jako asistent režie a od roku 1961 jako režisér opery (do 31. 12. 1991). Jeho první samostatnou inscenací v Národním divadle byl již v roce 1959 večer operních aktovek Otakara Ostrčila Poupě a Otakara Zicha Preciézky. V roce 1964 absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor dějiny umění. Během svého celoživotního úvazku v Národním divadle zde vytvořil celkem 52 inscenací, z toho 20 v historické budově Národního divadla, 23 ve Smetanově divadle (dnes Státní opera), osm v Tylově (dnes Stavovském) divadle a jednu na Nové scéně. Po rozdělení souborů v roce 1992 připravil ještě dvě inscenace ve Státní opeře Praha (Rossiniho Italka v Alžíru a Mozartova Kouzelná flétna).

Určujícím prvkem všech Štrosových režií bylo jeho výtvarné cítění hudební složky operních děl, velká míra stylizace a snaha o uplatnění symbolu. Jeho inscenace byly vždy výsostně divadelními událostmi. Své režijní vize naplňoval většinou ve spolupráci se scénografem Vladimírem Nývltem a s výtvarníky kostýmů Marcelem Pokorným a Josefem Jelínkem. S jeho uměním se měli možnost seznámit nejen diváci na pražských a mimopražských scénách, ale rovněž na mnoha zahraničních jevištích (Salzburger Festspiele, Buenos Aires, Curych, Kolín nad Rýnem ad.). Jeho inscenace oper Z mrtvého domu (vítězná inscenace na festivalu v Edinburghu, 1964), Příhody lišky Bystroušky a Kouzelná flétna reprezentovaly Národní divadlo a Státní operu Praha na mnoha zahraničních zájezdech.

Spolupracoval také s Československou televizí. Do spektra jeho aktivit náležela i činnost pedagogická, k níž byl povolán jak na operním oddělení Pražské konzervatoře (od 1. 1. 1975 do 30. 6. 1978), tak na katedře zpěvu a operní režie Akademie múzických umění v Praze (1979/1980 jako externí, od 1980/1981 interní pedagog a umělecký vedoucí Operního studia). V roce 1990 byl jmenován profesorem.