Zemřel profesor John Tyrrell

5.10.2018 / Zprávy / Martina Klausová
Prof. John Tyrrell patřil k respektovaným světovým muzikologům. Celý svůj profesní život spojil s českou hudbou a především s osobností a dílem Leoše Janáčka. Narodil se v Jižní Rhodésii (dnes Zimbabwe), hudební vědu vystudoval v Kapském Městě, od roku 1962 pokračoval v doktorském studiu na univerzitě v Oxfordu. Svou disertační práci zaměřil na českou operu (Oxford 1969), ale poté se již zcela zaměřil na Janáčkovu osobnost a dílo. Díky stipendiu Britské rady i Českého hudebního fondu měl možnost rok studovat prameny v brněnském Janáčkově archivu. 

Do tehdejšího Československa se pak pravidelně vracel i v době, kdy působil jako profesor na univerzitě v Nottinghamu, poté v Cardiffu. Řadu let byl vedoucím redaktorem prestižní encyklopedie New Grove Dictionary of Music and Musicians, ve které je česká tematika zpracována v nadstandardní kvalitě. Hlavní Tyrrellův přínos však spočívá v propagaci české hudby a především díla Leoše Janáčka ve světě. O české operní tvorbě napsal knihu Czech Opera, která se dočkala velkého ohlasu u nás i v zahraničí. Leoši Janáčkovi věnoval řadu vynikajících studií a knih. Za všechny zmiňme knihy Leoš Janáček: Káťa Kabanová nebo Janáček´s Operas – A Documentary Account, ve které zpřístupnil důležité prameny v anglickém překladu. To také platí o překladech edice Janáčkovy korespondence Intimate Letters. Leoš Janáček to Kamila Stösslová či edice pamětí Zdeňky Janáčkové My Life with Janáček: The Memoirs of Zdeňka Janáčková. Je spoluautorem katalogu Janáčkova díla Janáček´s Works: A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček. 

Významným Tyrrellovým dílem je obsáhlá dvoudílná janáčkovská biografe Janáček: Years of a Life, 1 (1854–1914), 2 (1914–1928), která vyšla v prestižním nakladatelství Faber and Faber. 

S dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem spolupracoval na nahrávkách Janáčkových oper pro frmu DECCA, které znamenaly nejdůležitější moment v prosazení Janáčkova díla ve světovém kontextu. Se Sirem Mackerrasem také připravil pro nakladatelství Universal Edition kritickou edici opery Její pastorkyňa, verze 1908, a v roce 2016 dokončil kritickou edici opery Z mrtvého domu, která se vrací k původnímu tvaru díla. Svými aktivitami i vědeckou prací zásadně ovlivnil vnímání české hudební kultury ve světě.

Profesor John Tyrrell zemřel po těžké nemoci ve čtvrtek 4.10.2018. O jeho úmrtí informovala brněnská Nadace Leoše Janáčka. Za své zásluhy o propagaci české hudby v zahraničí obdržel prof. John Tyrrell ocenění Classic Prague Awards 2017 v kategorii International Ambassador of Czech Music.